Uznanie państwa i rządu, uznanie za powstańców

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uznanie państwa i rządu, uznanie za powstańców - strona 1

Fragment notatki:

Uznanie państwa i rządu, uznanie za powstańców i za stronę wojującą, uznanie za naród.
Uznanie państwa - jest jednostronnym aktem za pomocą którego państwo lub państwa oświadczają lub milcząco przyjmują, że istniejącą organizację terytorialną uważają za państwo, ze wszystkimi wynikłymi z tego konsekwencjami. Ma ono charakter deklaratywny. Jest istotne dla państwa bo w przeciwnym wypadku bierze ono tylko ograniczony udział w życiu międzynarodowym.
Uznanie rządu - jest aktem jednostronnym państwa, w którym oświadcza ono lub milcząco przyjmuje że nowy rząd jest organem właściwym do reprezentowania swego państwa w stosunkach międzynarodowych. Jest tu istotne kryterium efektywności - fakt że dany rząd sprawuje rzeczywistą władzę na terytorium państwa i jest w stanie reprezentować je wobec innych państw. Ma ono charakter deklaratywny.
Uznanie powstańców i strony wojującej - ma on charakter konstytutywny, tworzy nowy charakter praw i obowiązków. Może ono nastąpić ze strony państwa macierzystego lub państw trzecich i może być wyraźne lub milczące. Uznanie za naród - miało miejsce w czasie i wojny światowej w stosunku do Polaków i Czechów. Umożliwiło korzystanie przez komitety narodowe z pewnych ściśle ustalonych przez państwo uznające, kompetencji rządowych. Były to: prawo do posiadania armii, trybunałów wojskowych oraz używania flagi narodowej. Uznanie narodu nie było automatyczne z uznaniem przyszłej państwowości. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz