Uproszczone schematy komunikacji jednokierunkowej i dwukierunkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uproszczone schematy komunikacji jednokierunkowej i dwukierunkowej - strona 1 Uproszczone schematy komunikacji jednokierunkowej i dwukierunkowej - strona 2 Uproszczone schematy komunikacji jednokierunkowej i dwukierunkowej - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 7- 2.12.2010 Uproszczone schematy komunikacji jednokierunkowej i dwukierunkowej Potrzeba aktywnej komunikacji z odbiorcami wynika z panującej na rynku intensywnej konkurencji.
Uzyskiwaniu informacji sprzyja aktywna, dwukierunkowa komunikacja, wspomagana rozwojem technologii, w tym przede wszystkim możliwością szybkich tanich kontaktów za pomocą mediów elektronicznych (m.in. Internetu, poczty elektronicznej).
Proces komunikacji w strategii marketingowej przedsiębiorstw Dwu stopniowy model komunikacji marketingowej Instrumenty promocji Reklama - płatna, bezosobowa i adresowana do masowego odbiorcy forma przekazywania informacji rynkowych Promocja sprzedaży (promocja dodatkowa) - grupa środków zwiększających atrakcyjność produktu w oczach nabywców w określonym miejscu i określonym czasie oraz intensyfikujących skłonność do jego zakupu poprzez zaoferowanie dodatkowych, nadzwyczajnych korzyści Public relations - zespół działań mających na celu utrzymywanie pozytywnych kontaktów firmy z otoczeniem, odpowiedzialnych za komunikację wewnątrz firmy, tworzących atrakcyjny i godny zaufania wizerunek przedsiębiorstwa Sprzedaż osobista - osobista prezentacja i sprzedaż wyrobów firmy lub jej usług (przez wyszkolonych do tego celu sprzedawców) potencjalnym nabywcom Marketing bezpośredni i interaktywny - bezpośrednie komunikowanie się przedsiębiorstwa z określonymi grupami stałych i potencjalnych nabywców poprzez wykorzystywanie listów, telefonów i innych nieosobistych narzędzi kontaktu
Biorąc pod uwagę zakres czasowy oddziaływania promocji, czyli czas oczekiwanych efektów, można wyróżnić następujące cele: Krótkookresowe (operacyjne) - obliczone na przeprowadzenie krótkiej akcji promocyjnej towaru, np. wyprzedaż określonej partii produktu Średniookresowe (taktyczne) - organizowane dal zwiększenie stopnia znajomości akceptacji produktu w określonych segmentach rynku Długookresowe (strategiczne) - związane z wejściem produktów lub firm na nowe rynki czy wprowadzeniem nowych produktów na rynek.
Głównym problemem kadry menedżerskiej odnoszącej Się do przekazu reklamowanego na rynkach międzynarodowych jest czy lepiej reklamę poddać dywersyfikacji czy też standaryzacji.
Innymi słowami czy można krajową kampanie reklamową przenieść na inne rynki, czy należy dokonać zmian? jeśli można kampanie przenieść z rynku macierzystego to istotne jest jeszcze jaki ma być charakter tych zmian?
Przedsiębiorstwa mają kilka możliwości różnicowania przekazu reklamowego do poszczególnych rynków: Stosowanie identycznego przekazu przy zmianie jedynie

(…)

… bezpośrednie z małą ilością humoru, odnoszenie się do tanich i jednocześnie efektywnych produktów, aspekty narodowe - flaga, statua wolności)
Reklama brytyjska (luksusowość produktów, królowa, humor)
Reklama chińska a amerykańska
Reklama chińska - szacunek dla starszych, wspólnoty, władzy, podkreślenie wartości rodzinnych, znaczenie nieba
Reklama amerykańska - kontekst rodziny nie jest pokazywany bezpośrednio…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz