Uniwersytet Zielonogórski - strona 11

Odrodzenie w Europie Zachodniej - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 525

Odrodzenie w Europie Zachodniej Renesans - zwany też odrodzeniem lub humanizmem, dzięki reformacji i rodzącemu się wolnomyślicielstwu, niszczy duchową dyktaturę kościoła, wskrzesza starożytność Grecką, przyczynia się do niebywałego rozkwitu sztuki i literatury, powoduje rozwój

Reformacja - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Reformacja - przerwała w pewnej mierze rozwój laicyzacji wywołany przez humanizm. Ożywiła ideały religijne powodując jednocześnie gwałtowną reakcje katolicka m.in. jezuityzm i nową falę fanatyzmu i nietolerancji religijnej. Niemniej pod względem s...

Szkoły w średniowieczu - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1302

Szkoły w średniowieczu a. szkoły Parafialne - najpowszechniejsze, które przyjmowały dziewczęta i chłopców bez względu na pochodzenie b. szkoły elementarne, które dzielimy na: - szkoły wiejskie - poziom był niski, nauczycielami byli ludzie przypadkowi ale zawsze byli to mężczyźni. Najczęściej uczyli ...

Szkolnictwo Jezuickie - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 826

Szkolnictwo Jezuickie - Jezuici wykorzystali organizację gimnazjum Sturma do celów kontrreformacji i przyjęli ją jako podstawę organizacji swojego szkolnictwa (kolegiów). Regułę Zakonu Jezuitów opracował

Wychowanie humanistyczne w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 574

Wychowanie humanistyczne w Polsce Pierwsze samodzielne uwagi o sprawach wychowania poruszają Szymon Marcinus i Andrzej Frycz Modrzewski. Szymon Marcinus - w książce pt. „O szkołach czyli akademijach”, krytykuje istniejący stan rzec...

Wprowadzenie do socjologii, wykład 4

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 728

grupa społeczna to są po prostu ludzie połączeni nawet chwilowo pewną więzią społeczną, mogąca mieć wspólne interesy, oraz poczucie odrębności od innych grup. Posiada własną strukturę i określone normy. Zbiorowość społeczna to osoby za...

Wprowadzenie do socjologii, wykład 5

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 630

Kontrola społeczna to system nakazów, zakazów i sankcji które służą grupie lub społeczności do utrzymania konformizmu ich członków wobec wartości. W teorii grup społecznych kontrola społeczna uważana jest za ogół urządzeń i środków działania zbiorowości służących do zapewnienia jej integracji i podp...

Testy z mikroekonomii

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1. a. b. c. d. 2. a. b. c. d. 3. a. b. c. d. 4. a. b. c. d. 5. a. b. c. d. 6. a. b. c. d. 7. a. b. c. d. 8. a. b. c. d. 9. Stopa bezrobocia jest to stosunek:  liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym,  liczby bezrobotnych do liczby osób ...

Historia wychowania-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochaniak
 • Historia wychowania
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1295

EGZAMIN Z HISTORII WYCHOWANIA (dr Katarzyna Kochan) TEMATY: 1. Wychowanie w Atenach. 2. Wychowanie Spartańskie.3. Uniwersytet Krakowski w wiekach średnich. 4. Poglądy pedagogów doby odrodzenia. 5. Gimnazjum Sturma. 6. Szkoły jezuickie. 7. Szkoły pij...

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Agata Kaźmierska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

1. metody badań 2. zmienna zależna i niezależna 3. strategia badań poprzeczne i podłużne 4. rozwój poznawczy wg Piageta - asymilacja i akomodacja, stadia rozwoju poznawczego i ich charakterystyka 5. Rozwój moralności wg Kohlberga - stadia, przykłady wypowiedzi osób w określonych stadiach, także rozw...