Uniwersytet Zielonogórski - strona 12

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Daniel Falcman
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

1. Globalizacyjny czynnik tożsamości młodzieży. 2. Internet jako nowa przestrzeń socjalizacyjna młodzieży. 3. Blogosfera jako nowy czynnik tożsamości młodzieży. 4. Społeczne konstruowanie atrakcyjności interpersonalnej i prestiżu na facebooku. Przykłady. 5 . Wirtualne wspólnoty. O wspólnotach w ...

Wykład - głos ludzki

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Lidia Kataryńczuk-Mania
 • Emisja głosu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

Emisja głosu - jest to proces wydobywania się głosu podczas śpiewu lub recytacji. Nauka emisji głosu obejmuje zwłaszcza oddychanie, artykulację, przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany dynamiki, barwy. Usprawnienie funkcji narządów uczestniczących w emisji głosu można w metodycznej nau...

Pytania z kolokwium - Stan zdrowia

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Lidia Ewa Kataryńczuk-Mania
 • Emisja głosu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

Pytania z kolokwium : 1. Czy zauważasz w jaki sposób reaguje twoje ciało na stres i emocje związane z nauką ? 2. Czy zauważasz wpływ stanu zdrowia na funkcjonowanie twojego głosu ? Czy się to przejawia ? 3. Czy jesteś w stanie mówić głośno lub krzyczeć gdy jesteś do tego zmuszony/a? 4. Co chciał...

Zagadnienia z filozofii i etyki - wykład

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Tomasz Mróz
 • Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

W świecie istnieje ruch, a więc wszystko jest przez coś poruszane. Tym, który wszystko wprawia w ruch jest Bóg (ex motu). Każda sytuacja, zdarzenie ma swoją przyczynę. Zakładając, że łańcuch przyczyn może biec w nieskończoność, istnieje pierwsza przyczyna wszystkich istnień (ex ratione causae effic...

Wprowadzenie do socjologii, wykład 2

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679

A)diagnostyczna - diagnoza społ., powinna dawać nam możliwość prawidłowego wyboru działań ekonomicznych, B)prognostyczna (przewidywania) - na podstawie badań musimy przewidzieć zachowania społeczeństwa po wybranej, naszej decyzji, C)socjotechniczna - polega na podejmowaniu praktycznych działań zm...

Wprowadzenie do socjologii, wykład 3

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

Definicja społeczeństwa według socjologów : pewną samowystarczalną formę życia zbiorowego ludzi, będącą historycznie ukształtowanym kompleksem zbiorowości i grup społecznych, połączonych przez wspólne terytorium, instytucje, formy działania i wartości kulturowe. Charakterystyczne dla członków takie...

Wprowadzenie do socjologii, wykład 6

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Kultura w ujęciu socjologicznym to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niemat. wartości uznawanych sposobów postępowania przyjętych i zobiektywizownych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom. Kultura to także zespół trwałych wartości duc...

Wprowadzenie do socjologii, wykład 7

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Obraz społeczeństwa w filmie „Miasto Boga” Miastem Boga. Jest to miejsce gdzie od najmłodszych lat człowiek jest utożsamiany i przybliża mu się stosunek do broni. Pośród tego całego zgiełku poznajemy Kapiszona - chłopaka który marzy aby zostać fotografem i wyrwać się z piekła na ziemi, jednak prędz...

Broń I wojny światowej

 • Uniwersytet Zielonogórski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1743

Zwykli żołnierze piechoty byli uzbrajani w trzy rodzaje broni: karabin powtarzalny lub strzelbę (pojawiła się wraz z wejściem USA do wojny), bagnet i granaty.Na początku wojny ogień karabinowy miał ...

Kampania norweska 1940 r.

 • Uniwersytet Zielonogórski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2310

Kampania norweska 1940 Kampania norweska 1940 (kampania skandynawska) były to działania zbrojne prowadzone na terenie państw Danii i Norwegii, między armią III Rzeszy a wojskami alianckimi, rozpoczęte w dniu 9 IV 1940r. atakiem na Danię i Norwegię, zakończone kapitulacją państw skandynawskim wraz z...