Wprowadzenie do socjologii, wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do socjologii, wykład 4 - strona 1

Fragment notatki:

grupa społeczna to są po prostu ludzie połączeni nawet chwilowo pewną więzią społeczną, mogąca mieć wspólne interesy, oraz poczucie odrębności od innych grup. Posiada własną strukturę i określone normy. Zbiorowość społeczna to osoby zajmujące trwale lub chwilowo wspólną przestrzeń i z tego powodu oddziaływujących na siebie. Najbardziej typowe przykłady zbiorowości to: Para - tu pojawiają się owe dwie osoby, (niech cię nie zwiedzie pospolite rozumienie pary, ona też czasami zajmuje tylko chwilowo wspólne terytorium, np. para na parkiecie tanecznym) Krąg społeczny - ten rodzaj zbiorowości łączy pewna wspólnota np. te same poglądy lub zainteresowania Ważną kategorią determinującą nam tworzenie grup lub czasem zbiorowości, są więzi społeczne. To pewne oddziaływania i kontakty interpersonalne, oparte o styczność i przekazywanie komunikatów. Możemy wyróżnić następujące ich rodzaje: Obiektywne i subiektywne - obiektywne oparte na wspólnych warunkach życia, subiektywne oparte na poczuciu wspólnoty Formalne i nieformalne - formalne to te interakcje, które są w jakiś sposób zinstytucjonalizowane np. więzi wytworzone w miejscu pracy czy w szkole, nieformalne to wszelkie te interakcje, które dzieją się poza instytucjami, czyli np. fankluby Naturalne i stanowione - naturalne powstają spontanicznie, lub bez naszej woli (np. ze względu na miejsce urodzenia), więzi stanowione to te, które są rezultatem dobrowolnej umowy, lub oparte są na przymusie Bezpośrednie i pośrednie - te pierwsze wynikają z osobistych kontaktów, pośrednie zaś to interakcje bezosobowe (wiemy o kimś wszystko, ale znamy go tylko z prasy lub TV) Trwałe i incydentalne - trwałe interakcje mają charakter ciągły i systematyczny, incydentalne zaś to kontakty sporadyczne (tzw. raz na jakiś czas), w żaden sposób nie usystematyzowane Całkowite i częściowe - całkowite obejmują wszelkie stosunki i zależności podmiotu względem jednej tylko grupy czy zbiorowości (stąd można je nazwać permanentnymi), częściowe zaś odnoszą się do sytuacji, kiedy podmiot pozostaje w stosunku z wieloma zbiorowościami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz