Wprowadzenie do socjologii

note /search

Wprowadzenie do socjologii, wykład 4

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 231
Wyświetleń: 903

grupa społeczna to są po prostu ludzie połączeni nawet chwilowo pewną więzią społeczną, mogąca mieć wspólne interesy, oraz poczucie odrębności od innych grup. Posiada własną strukturę i określone normy. Zbiorowość społeczna to osoby za...

Wprowadzenie do socjologii, wykład 5

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 735

Kontrola społeczna to system nakazów, zakazów i sankcji które służą grupie lub społeczności do utrzymania konformizmu ich członków wobec wartości. W teorii grup społecznych kontrola społeczna uważana jest za ogół urządzeń i środków działania zbiorowości służących do zapewnienia jej integracji i podp...

Wprowadzenie do socjologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Podstawowe układy społeczne: -działanie społeczne -stosunek społeczny -rola społeczna -grupa społeczna Zbiorowość to ludzie żyjący na określonym obszarze, których łączą bardziej lub - mechanizmy społeczne te kształtowane są poprzez struktury głębokie istniejące mniej trwałe stosunki i więzi s...

Wprowadzenie do socjologii, wykład 2

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 756

A)diagnostyczna - diagnoza społ., powinna dawać nam możliwość prawidłowego wyboru działań ekonomicznych, B)prognostyczna (przewidywania) - na podstawie badań musimy przewidzieć zachowania społeczeństwa po wybranej, naszej decyzji, C)socjotechniczna - polega na podejmowaniu praktycznych działań zm...

Wprowadzenie do socjologii, wykład 3

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

Definicja społeczeństwa według socjologów : pewną samowystarczalną formę życia zbiorowego ludzi, będącą historycznie ukształtowanym kompleksem zbiorowości i grup społecznych, połączonych przez wspólne terytorium, instytucje, formy działania i wartości kulturowe. Charakterystyczne dla członków takie...

Wprowadzenie do socjologii, wykład 6

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

Kultura w ujęciu socjologicznym to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niemat. wartości uznawanych sposobów postępowania przyjętych i zobiektywizownych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom. Kultura to także zespół trwałych wartości duc...

Wprowadzenie do socjologii, wykład 7

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

Obraz społeczeństwa w filmie „Miasto Boga” Miastem Boga. Jest to miejsce gdzie od najmłodszych lat człowiek jest utożsamiany i przybliża mu się stosunek do broni. Pośród tego całego zgiełku poznajemy Kapiszona - chłopaka który marzy aby zostać fotografem i wyrwać się z piekła na ziemi, jednak prędz...