Uniwersytet Warszawski - strona 802

Definicje z ekonomii po angielsku cz. IV

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

1.  money paid regularly by the government to people who have no job  UNEMPLOYMENT BENEFIT   2.  money paid by the government to someone who is too ill to work  SICKNESS BENEFIT   3.  the lowest amount of money that an employer can legally pay to a worker  MINIMUM WAGE   4.  damage caused by a co...

Definicje z ekonomii po angielsku cz.III

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

1.  Period of economic crisis with high unemployment and loss of trade.  DEPRESSION  2.  Situation when prices rise to keep up with increased production costs, with the result that the purchasing  power of money falls.  INFLATION  3.  A state of balance.  EQUILIBRIUM  4.  Amount of something whic...

Definicje z ekonomii po angielsku cz.II

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

1.  The advantage that one country has over another because it is better at making a  particular product.  COMPARATIVE ADVANTAGE  2.  Industry in its early stages of development in a particular country.  INFANT INDUSTRY  3.  The advantage that one country has over another because it can make a pr...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. III

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

word part of speech translation appreciation n uznanie arousal n pobudzenie, podniecenie boredom n nuda capacity n zdolność cognitive adj poznawczy desire n pragnienie, ochota dignity n godność diminish v zmniejszyć, osłabić dispute v kwestionować, dyskutować dominant adj dominujący fringe benefi...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. IV

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

word part of speech translation unit accountable adj odpowiedzialny 3 added value n wartość dodana 3 assembly n montaż 3 brand manager n manager marki 3 bureaucracy n biurokracja 3 carry out v przeprowadzić 3 commission v zlecić 3 dissolve v rozwiązać 3 divest v pozbyć się 3 edge n brzeg, skraj 3...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. V

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

word part of speech translation aggregate demand n globalny popyt building society n kasa mieszkaniowa bureaux de change n kantor cash dispenser n bankomat circulation n obieg convertible adj wymienialny debit v obciążyć direct debit n polecenie zapłaty durable adj wytrzymały, solidny exorbitant ...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. VI

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

word part of speech translation unit attainable adj osiągalny 15 benchmark n wzorzec, punkt odniesienia 15 cost overrun n przekroczenie kosztów 15 disclosure n ujawnienie 15 due diligence n należyta staranność, weryfikacja  rachunków przedsiębiorstwa 15 elevator pitch n zwięzły, trafny opis firmy...

There is, there are - konstrukcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/thereis.htm There is Konstrukcji THERE IS używa się do pokazania, że coś istnieje, lub nie istnieje (nie ma tego). Odpowiada to polskiem "jest", "istnieje" lub "znajduje się". "There is" jest używane z rzeczown...

"Used to"- tworzenie konstrukcji i ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

podmiot + used to + infinitive Znaczenie Forma used to + infinitive jest używana do mówienia o przeszłych przyzwyczajeniach i stanach, które w teraźniejszości nie mają już miejsca. Przykłady: I used to smoke a lot, but now I don't smoke. [Kiedyś dużo paliłem, ale teraz nie palę] That building u...

Will, going to - różnice

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

RÓŻNICE: 'will' vs 'going to' I will go to the Himalayas. Pojadę w Himalaje. (podjęłam taką decyzję, ale różnie może być) I'm going to go to the Himalayas. Zamierzam pojechać w Himalaje. (nawet jeśli jeszcze nic nie zaczęłam robić w tym kier...