Uniwersytet Warszawski - strona 803

William Shakespeare Past Simplev - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

William Shakespeare (be) born in Stratford-on-Avon on April 23, 1564. He (go) to the local Stratford Grammar School, where he (be) (teach) by Master Walter Roche. Lessons began at six o'clock in the morning in the summer in order to make the most of daylight. His father (be) (call) John Shak...

Would like, could - konstrukcja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

Would like i could Wyrażenie I would like odpowiada mniej więcej polskiemu wyrażeniu Chciałbym lub Miałbym ochotę na. Może po nim występować rzeczownik lub czasownik w bezokoliczniku poprzedzony słówkiem to. I would (I'd) like an apple. Miałby...

Zaimki nieokreślone - teoria i ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1351

Zaimki nieokreślone (indefinite pronouns) są zaimkami (pronouns), które nie odnoszą się do konkretnej rzeczy, osoby czy też miejsca. Jeśli zaimek nieokreślony jest podmiotem zdania, to użyty czasownik musi być zgodny z zaimkiem. Wszystkie zaimki ni...

Ergonomia i BHP - odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Danek
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2163

1.Sztuczne oddychanie u dorosłego prowadzi się z częśtotliwością: 15-20 razy na minutę 2.Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie BHP: przed dopuszczenie pracownika do pracy 3.Zespół powypadkowy powołuje: pracodawca 4.Odległość sprzętu gaśniczego powinna być nie większa niż: 30 metró...

Gayatri Spivak - Alegoria i dzieje poezji

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Sylwester Małysz
 • Alegoria
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1869

ALEGORIA Pojedynczy motyw lub rozwinięty zespół motywów (sceneria, postacie, wydarzenia) w utworze literackim lub dziele plastycznym, który poza znaczeniem dosłownym i bezpośrednio przedstawionym ma jeszcze inne, ukryte i domyślne, zwane alegorycznym. Powstaje ono na fundamencie znaczenia dosłow...

Zarządzanie - rozwój wewnętrzny i jego zalety

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

, Alianse, przejęcia i fuzje jako sposoby rozwoju zewnętrznego, Przesłanki wyboru rozwoju zewnętrznego na tle sytuacji w sektorze i przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa, Rodzaje aliansów strategicznych, Przejęcia i fuzje, Zasady poszukiwania celu i zawierania transakcji, Cele nabywcy i ce...

Trzy modele motywacji oświatowej - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

3 modele motywacji oświatowej; wyjaśniające aktywność edukacyjna ludzi doroslych: Teoria K.Rubensona(paradygmat wartości oczekiwanej)- Oparta na psychologicznej teorii oczekiwan- sila tendencji do dzialania w określony sposób zalezy od sily oczekiwania, ze dzialaniu towarzyszyc będą pewne konsekwen...

Wykład - VIII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

VIII wiek Tworzy się państwo Franków, na dworze władców w 774 powstaje świecka szkoła pałacowa, kształcąca urzędników i prawników na potrzeby administracji. ALKUIN Z YORKU ok. 730 - 806 Wyjście poza źródła chrześcijańskie - zdobycie dzieł antycznych (poetów i filozofów), podstawa nauczania (razem...

Wykład - X wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

X wiek (renesans ottoński) / 1 poł. XI wieku Zastój życia umysłowego (seculum obscurum). Dostęp do pergaminu i papirusu ograniczony podbojami Arabów (wpływ na biblioteki). Istnieje kilka ośrodków ponadlokalnych: szkoła w Liège („Ateny północy”), Rawenna (szkoła prawnicza), Bolonia (najstarszy uniw...

Odpowiedzi 4 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176

ODPOWIEDZI 4 a, b,. c, a, a, b, b, a, b, b, b, d, a, c, c, b, d, d, d, a. ...