There is, there are - konstrukcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
There is, there are - konstrukcje - strona 1 There is, there are - konstrukcje - strona 2 There is, there are - konstrukcje - strona 3

Fragment notatki:

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/thereis.htm There is
Konstrukcji THERE IS używa się do pokazania, że coś istnieje, lub nie istnieje (nie ma tego). Odpowiada to polskiem "jest", "istnieje" lub "znajduje się". "There is" jest używane z rzeczownikami liczby pojedynczej. Rzeczowniki policzalne powinny mieć przedimek "a" lub "an". Rzeczowniki niepoliczalne używane są z "some", "any" lub bez niczego.
Rzeczowniki policzalne:
There is a mouse in the garden. There is an English painting in the living room. Rzeczowniki niepoliczalne:
There is some water in my glass. There is some air in the bottle.
Żeby pokazać, że czegoś nie ma, że nie istnieje, lub nie znajduje się, należy użyć negatywnej konstrukcji "THERE ISN'T". W zdaniu przeczącym można używać "any" (żadnych) zarówno z rzeczownikami policzalnymi jak i niepoliczalnymi.
Inną formą zaprzeczenia jest użycie "no" (żadnych)
Policzalne:
There isn't a cat in the garden. There isn't any English painting in the living room. There's no bank in this town. Niepoliczalne:
There isn't any water in my glass. There isn't any air in this bottle. There's no love in the world. Konstrukcją THERE IS buduje się pytania poprzez inwersję.
Policzalne:
Is there a dog in the house? Niepoliczalne:
Is there any water in my glass? Jeśli mamy kilka rzeczy, które chcemy wymienić NALEŻY używać THERE IS jeśli każda z nich jest w liczbie pojedynczej.
Na przykład:
There is a TV, a sofa, and a coffee table in this room. There are
Konstrukcji THERE ARE używa się do pokazania, że coś istnieje, lub nie istnieje (nie ma tego). Odpowiada to polskiem "są", "istnieją" lub "znajdują się". "There are " jest używane z rzeczownikami liczby mnogiej.
Na przykład:
There are some cats in the garden. Żeby pokazać, że czegoś nie ma, że nie istnieje, lub nie znajduje się, należy użyć negatywnej konstrukcji "THERE AREN'T". W zdaniu przeczącym można używać "any" (żadnych).
Inną formą zaprzeczenia jest użycie "no" (żadnych)
Na przykład:
There aren't any people here. There're no schools in this town. Konstrukcją THERE ARE buduje się pytania poprzez inwersję.
Na przykład:
Are there any dogs in the house? Jeśli chcemy wymienić kilka rzeczy i są one zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej należy używać "There is" do tych w liczbie pojedynczej i "There are" do tych w liczbie mnogiej.


(…)

… here?
there any cars in the parking lot?
There any grass here.
There any bananas left.
There sofas and TV's sitting in the warehouse.
There some air in this water.
There many trees in this park.
There students in this classroom.
There many mushrooms in the basket. (not)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz