Uniwersytet Warszawski - strona 777

Kulturowe aspekty umierania w świetle badań Aries - średniowiecze, odr...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 497

Kulturowe aspekty umierania w świetle badań Aries, koncepcje oświecenia i baroku. Średniowiecze: Śmierć jest regulowana zwyczajowym rytuałem, skwapliwie opisanym. Normalna, pospolita, nie pojawia się zdradziecko, nawet jeśli następuje przypadkowo na skutek ran albo na skutek, co się zdarza, zbyt si...

Bóg i diabeł - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

BÓG I DIABEŁ Z Bogiem wadzi się o władzę w niebie i na ziemi potężna osobistość: Diabeł. We wczesnym średniowieczu Szatan nie gra jeszcze roli pierwszoplanowej, niema też ukształtowanej osobowości. Pojawia się razem z naszym średniowieczem, utwierdza swoje istnienie w XI w. Jest tworem społeczeństw...

Le Goff - Średniowieczny symbolizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

ŚREDNIOWIECZNY SYMBOLIZM Wystarczy uświadomić sobie, jaka jest etymologia wyrazu "symbol", by zrozumieć, jakie miejsce zajmuje myśl symboliczna nie tylko w teologii, literaturze i sztuce średniowiecznej Europy zachodniej, ale i w jej u...

Niccolo Machiavelli - twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

N ajważniejszym zadaniem, zarówno dla Machiavellego, jak i innych włoskich myślicieli epoki (Marsyliusz z Padwy, Petrarka), było zjednoczenie ziem na południe od Alp pod włoskim panowaniem. Taki jednoczący charakter miało właśnie, zdan...

Malarstwo renesansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1603

Malarstwo renesansu [ edytuj ] Z Wikipedii (Przekierowano z Malarstwo renesansowe ) Skocz do: nawigacji , szukaj Michał Anioł , Bóg tworzy Adama Albrecht Dürer , Adam i Ewa Giorgione , Burza Leonar do da Vinci ,

Maria Janion - twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

„Style zachowań romantycznych- propozycje i dyskusje”. red. M. Janion. 1. M. Janion: „Marzący: jest tam, gdzie go nie ma…..” TU I TAME.T.A. HOFFMANN: STUDENT ANZELMUS I KAPELMISTRZ KREISLER (…) … zostawał w ciszy ze swoim geniuszem, sanctum sanctorum mieszkania) i salon (podwórzec świątynny, ni...

Maria Ossowska - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1169

MARIA OSSOWSKA „MORALNOŚĆ MIESZCZAŃSA” III. Klasyczny model moralności mieszczańskiej: Beniamin Franklin. 1. Życie Franklina i jego pouczenia moralne. Myśl Franklina włącza się do największych linii rozwojowych myśli moralnej, aczkolwie...

Mentalność człowieka średniowiecza według Le Goffa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1057

JAKIE CECHY MENTALNOŚCI UZNAJE LE GOFF ZA CHARAKTERYSTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW EUROPY ZACHODNIEJ X-XIII W.? Niepewność ludzi średniowiecza (Ś.) jest cechą ich myślenia, wrażliwości * niepewność życia przyszłego - duże ryzyko potępienia - ludzie średniowiecza pragnęli uciec ze swej epoki do nieba, do...

Metodologiczne uwikłania Le Goffa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Metodologiczne uwikłania Le Goffa. Le Goff stara się w swojej pracy odejść od postrzegania średniowiecza w kategoriach „złotej legendy” i pięknego mitu. Powraca do średniowiecza obskurnego i obskuranckiego ,pełnego głodu, zaraz , okrucieństw i grubiaństwa oraz umniejsza jego estetykę. Stara się prz...

Model małżeństwa w wieku XVII i XVIII

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Model małżeństwa i rodziny w wieku XVII i XVIII oraz ich wpływ na zróżnicowanie się poziomu cywilizacyjnego w Europie. Wiek XVIII: Małżeństwo jest spółką ekonomiczną - zakładane po to, aby żyć mniej nędznie. Źródła: religijna moralność, wstrzemięźliwość - etyka chrześcijańska. Oświecenie - epoka ...