Uniwersytet Warszawski - strona 778

Montaigne Michel de "Próby"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1652

Montaigne Michel de, Próby Próby (1 580—88, wyd. całości pośmiertnie 1595), zbiór refleksji Michela Montaigne”a poświęconych rozmaitym przejawom życia, obyczajom, moralności, sztuce. Autor ze sceptycyzmem snuje rozważania m.in.: o smutku, o potędze wyobraźni, o wychowaniu, o nierówności, o okrucień...

Niccolo Machiavelli - "Książę"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 882

Niccolo Machiavelli (1469—1527) „Książę” Cechą już przedrenesansowych Włoch była wielka różnorodność ustrojów, co nie sprzyjało poszukiwaniom jakichś idealnych ustrojów, natomiast wyostrzało zmysł obserwacji i sceptycyzm wobec ideałów. Poza tym nie ma tu możliwości wytworzenia się doktryny przyrodz...

"Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

Norbert Elias „Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu”. Część druga: Cywilizacja jako specyficzne przeobrażenie zachowa ludzkich . O ŚREDNIOWIECZNYCH FORMACH TOWARZYSKICH. Średniowiecze pozostawiło nam mnóstwo informacji o tym, co w dan...

Maria Ossowska "Moralność mieszczańska" - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1155

MARIA OSSOWSKA „MORALNOŚĆ MIESZCZAŃSKA” III. Klasyczny model moralności mieszczańskiej: Beniamin Franklin. 1. Życie Franklina i jego pouczenia moralne. Myśl Franklina włącza się do największych linii rozwojowych myśli moralnej, aczkolwi...

Pasowanie na rycerza - opis zwyczaju

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Pasowanie na rycerza Od VIII wieku, kiedy w zachodniej Europie upowszechniło się używanie strzemion, na polach bitewnych coraz większą rolę zaczęła odgrywać konnica. Strzemiona zapewniały utrzymanie równowagi na koniu, a co za tym idzie konnica zaczęła wreszcie zyskiwać przewagę nad piechotą w czas...

Profile badań kultury renesansu w koncepcji Burckhardta

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

Podstawowe profile badań kultury renesansu w koncepcji Burckhardta. Jakub Burckhardt podchodzi do badania kultury renesansu w szerokim zakresie. Zaczyna od państwa potraktowanego jako dzieło sztuki. Podejmuje kwestie: ~ politycznej sytuacji Włoch, ~ władców XIV i XV w, ~ despotyzmu we Włoszech, ...

Łacina - deklinacja i czasy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1617

niedokonany, czynna I, II I, II I, II bam bamus o mus bo bimus bas batis s tis bis bitis bat bant t nt bit bunt III, IV III IV III, V ebam ebamus o mus o imus am emus ebas ebatis s tis is itis es etis ebat ebant t unt it unt et ent niedokonany, bierna I, ...

Łacina - deklinacja czasowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1806

I II III IV a|re e|re i|re |ere Deklinacja I -a Singularis N a G ae D ae Ac am Ab a V a Pluralis N ae G ar um D is Ac as Ab is V ae Deklinacja II - us, er , um Singularis M N N er us um G i i i D o o o Ac um um um Ab o o o V er e um Pluralis N i a G orum orum D is is Ac os a Ab is is V i a Deklinac...

Elementy kultury antycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001

Elementy kultury antycznej Codzienne życie w starożytnej Grecji i Rzymie ( stroje, zakupy, domy, święta, rozrywki) Grecja: Trzy zagadnienia do wyboru Mity a legendy (podobieństwa, różnice) - obowiązkowe Herakles, Dzeus , Apollo i Muzy , jabłko niezgody, szata Dejaniry itp. - Bogowie w mitach, d...

Tryb oznajmujący i niedokonany w stronie biernej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Oznajmujący, niedokonany, bierna Czas Przeszły (Imperfecti) Czas Teraźniejszy (Praesentis) Czas Przyszły (Futuri I) Koniugacja I , II Koniugacja I Koniugacja II Koniugacja I , II bar bamur baris bamini bat ur bant ur o r mur r...