Uniwersytet Warszawski - strona 751

Wielka Brytania ustrój polityczny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 574

WIELKA BRYTANIA ustrój polityczny Dzieje ustroju WB to nie dzieje burzenia starego i budowania nowego ustroju, lecz raczej historia nieuchwytnych modyfikacji, bardzo powolnych zmian. Rzadko wskazać dokładną datę zmian. Natomiast można dokonać periodyzacji ustroju WB wyróżniając w nim okresy: P Okr...

Współczesne systemy polityczne-Białoruś

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 462

BIAŁORUŚ P O L I T YC Z N O S P O Ł E C Z N Y F E N O M E N AU TO R Y TA R N E J P R E Z Y D E N T U RY A N N A Ł O M Ż A & P I OT R O L E K SY PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI • Rozwój reform wolnorynkowych • Tworzenie prywatnych przedsiębiorstw Białoruskich • Tworzenie przedsiębiorstw zag...

Ustawa o zakazie istnienia partii politycznych i innych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Wawrzyk
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Warszawa, 18 stycznia 2011 DEBATA PARLAMENTARNA 2011 Pani Aleksandra Polak Marszałek Debaty Na podstawie art.118 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz na podstawie artykułu 25 Regulaminu Debaty niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: -Ustawa o zaka...

Ustawa o wydłużeniu urlopu macierzyńskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Wawrzyk
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Warszawa, 18 stycznia 2011 DEBATA PARLAMENTARNA 2011 Pani Aleksandra Polak Marszałek Debaty Na podstawie art.118 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz na podstawie artykułu 25 ...

Pytania do podtematów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Wawrzyk
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Temat 1: Polska na rynku europejskim Vice marszałek kierujący: Piotr Oleksy Temat I: Wprowadzenie euro w Polsce - daleka przyszłość czy bliska perspektywa, wątpliwości i wyzwania. 1.Czy pozytywne konsekwencje płynące z wprowadzenia euro w Polsce rzeczywiście przewyższają możliwe zagrożenia i w...

Uchwała w sprawie kooperacji i aktywizacji działań polskich organów ad...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Wawrzyk
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Druk nr 1 Warszawa, 18 stycznia 2011 r. Pani Aleksandra Polak Marszałek Sejmu Na podstawie na podstawie art. 30 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały: w sprawie kooperacji i aktywizacji działań polskich organów administracji państwowej w celu spełnienia kryteriów kon...