Uniwersytet Warszawski - strona 752

Uchwała w sprawie wzmocnienia kontroli na przejściach granicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Wawrzyk
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Druk nr Warszawa, 18 stycznia 2011 DEBATA PARLAMENTARNA 2011 Pani Aleksandra Polak Marszałek Sejmu Studentów Europeistyki Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej z dnia 2 kwietnia 1997r i na podstawie art 25 Regulaminu Debaty niżej podpisani Posłowie wnoszą projekt uchwały: U...

Ustawa o nadzorze nad przystosowywaniem gospodarki Rzeczypospolitej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Wawrzyk
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Warszawa, 18 stycznia 2011 DEBATA PARLAMENTARNA 2011 Pani Aleksandra Polak Marszałek Debaty Na podstawie art.118 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz na podstawie artykułu 25 Regulaminu Debaty niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: -o nadzorze na...

Aksjologia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

Aksjologia prawa bierze się stąd, że prawo ( właściwie wypowiedzi prawodawcze) mogą być uzasadniane jakimiś wartościami np. etycznymi itp. Język prawny to język tekstów normatywnych, np. ustaw, rozporządzeń. Dlaczego? Ponieważ wymogi redagowa...

Podstawy wiedzy o prawie-Wszystkie wykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 791

Prawo WYKŁAD 1 1.Podręcznik: „Wstęp do prawoznawstwa” (wydanie po 2004 r.) Prawoznawstwo - zespół nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz poglądy na państwo i prawo. Cele prawoznawcze: - zapoznanie z podstawową terminologią , - umiejętność stosowania prawa. Język prawny to język t...

Deklaracja zasad prawa międzynarodowego 1970

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 2625(XXV), 24 października 1970 IAJ1L, 65(1), 1971; s. 243...

Karta Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

1 Karta Narodów Zjednoczonych Sporządzona w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r. Dz. U. z dnia 6 marca 1947 r. nr 23 poz. 90 z późniejszymi zmianami My, Ludy Narodów Zjednoczonych, Zdecydowane uchronić przyszłe pokolenia od klęsk wojny, która dwukrotnie w ciągu naszego życia wyrządziła niewyp...

Prawo międzynarodowe publiczne-kazusy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3451

KAZUSY PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE Między państwami A i B wybuchła wojna. Na terenie państwa A przebywał attaché wojskowy państwa C. Kontrwywiadowi państwa A znany był jako osoba od dawna prowadząca nielegalną działalność szpiegow...