Ustawa o zakazie istnienia partii politycznych i innych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o zakazie istnienia partii politycznych i innych - strona 1

Fragment notatki:

Warszawa, 18 stycznia 2011
DEBATA PARLAMENTARNA 2011
Pani Aleksandra Polak
Marszałek Debaty
Na podstawie art.118 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz na podstawie artykułu 25 Regulaminu Debaty niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:
-Ustawa o zakazie istnienia partii politycznych i innych organizacji zmierzających do federacyjnego ustroju państwa .
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią Izabelę Ostrowską.
-Michał Nieścior
-Łukasz Kucz
-Daniel Adomajtis
-Karen Pleskot
-Marta Murawska
-Izabela Ostrowska
-Aleksandra Kułaga
-Daria Kopeć
-Ania Zielińska
-Borys Kowalik
-Roman Lasota
-Paweł Kmiecik
-Patryk Ludwiniak
-Karol Kuczkowski
-Mikołaj Murzanowski
PROJEKT
Ustawa
z dnia . . . . . . . o zakazie istnienia partii politycznych i innych organizacji zmierzających do federacyjnego ustroju państwa Art.1
Zabrania się istnienia partii politycznych, stowarzyszeń i innych organizacji zmierzających do federacyjnego ustroju państwa oraz autonomii dla któregokolwiek z regionów Rzeczpospolitej
Art.2
Zabrania się istnienia partii politycznych, stowarzyszeń i innych organizacji zmierzających do zmiany granic Rzeczpospolitej
Art.3
Zabrania się prowadzenia innej działalności zmierzającej do wprowadzenia federacyjnego ustroju państwa bądź autonomii dla któregokolwiek z regionów Rzeczpospolitej
Art.4
Kto wbrew przepisom ustawy prowadzi działalność zmierzającą do ustanowienia federacyjnego ustroju państwa, autonomii dla któregokolwiek z regionów bądź zmiany granic Rzeczpospolitej podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności albo obu tym karom łącznie.
Art.5 Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia
UZASADNIENIE
Rzeczpospolita Polska jest państwem o niewątpliwej ciągłości historycznej, kulturowej i w ogromnym stopniu politycznej wszystkich jego regionów geograficznych. Ziemie naszego kraju, i tak już znacznie okrojone, stanowią funkcjonalną całość, która sprawnie może działać jedynie w takiej postaci. Z uwagi na naszą tragiczną historię i dobro, także gospodarcze, całego kraju, stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek planom federacyjnym, a działania podejmowane w tym kierunku uznajemy za nie tylko istniejące wbrew interesowi narodowemu, ale także niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, stąd też wnosimy o ich ustawową delegalizację.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz