Uniwersytet Warszawski - strona 703

Pojęcie systemu politycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Pojęcie systemu politycznego. Koncepcje systemu politycznego: Instytucjonalna(strukturalna ) - system polityczny to całokształt działającyh instytucji politycznych oraz stosunków między nimi, a także zasad działania i systemów normat...

Pojęcie i okresy wojny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

Pojęcie wojny. Wojna w okresie przedpaństwowym: wojna jest najszybszym i najskuteczniejszym środkiem poszerzania terytorium wojna często bywa wojną prywatną, często ma charakter łupieżczy władca żeby móc prowadzić efektywną wojnę musiał umacniać państwo przez co sama wojna nabrała charakteru państw...

Reżim demokratyczny - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Reżim demokratyczny. O demokratyzmie systemu politycznego decydują przede wszystkim procedury polityczne Reżim demokratyczny-procedury polityczne w tym przypadku to rozwiązania zapewniające możliwość przeprowadzenia rywalizacyjnych wyborów. Wg. Cchumpetera demokracja to instytucjonalny układ rywali...

Suwerenność - pojęcie suwerenności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Suwerenność Państwo jest suwerenne w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Zewnętrzny to pewna samowładność, oznaczająca jego niezależność i pełną zdolność do działania w prawie międzynarodowym. Wewnętrzny określa zwierzchnictwo terytorialne państwa, jego pełną władzę nad wszystkimi osobami i rzeczam...

Terytorium państwa - zwierzchnictwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Terytorium państwa. Zwierzchnictwo terytorialne i personalne. Państwo w pełni kontroluje swoje terytorium, zasoby oraz ludność. Jednostki i organizacje funkcjonujące na terytorium państwa podlegają jego wyłącznej jurysdykcji. Dla sprawowania kontroli dysponuje ono monopolem na prawomocne użycie sił...

Władza pałstwowa i władza polityczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 154
Wyświetleń: 847

Władza państwowa i władza polityczna. WŁADZA POLITYCZNA - Wraz z rozwojem monarchii stanowej oraz parlamentaryzmu pojęcie społ. politycznego rozciągano na grupy uprzywilejowane, które uzyskiwały możliwość uczestniczenia w procesach decyz...

Cele, cechy i funkcje państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

CELE, CECHY I FUNKCJE PA Ń STWA Politologia 3 Pa ń stwo jako organizacja celowa Cel: świadomie wskazany stan rzeczy Środki - niezbędne do uzyskania celu Cele układają się w hierarchię Hierarchia celów Cel najwyższy Cel większy Cel większy C...

Zasady demokraktycznego państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

DEMOKRACJA - ZASADY Politologia 6 Prawa wyborcze Początek XX w. - masowy ruch na rzecz przyznania praw wyborczych kobietom. Do tej pory: „zasada zdrowego rozsądku” Głowa rodziny. Cenzusy. Prawa wyborcze kobie t 1788 United States of America (to stand for election) 1893 New Zealand (to vote) 190...

Demokracja - pojęcie i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

D EMOKRACJA Politologia 5 „Ustrój polityczny” = „reżim polityczny” całokształt instytucji politycznych i relacje między nimi, oraz zasady i reguły, na podstawie których fu...

Geneza powstania państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

GENEZA PAŃSTWA Politologia 2 Rolnictwo; gospodarka ż arowo-kopieniacza; chów owiec, byd ł a, kóz, ś wi ń ; wyrób naczy ń glinianych; wynaleziono tkactwo; dalekosi ęż na wymiana towarowa; pojawianie si ę pierwszych osiedli; udomowienie psa 2 proces...