Uniwersytet Warszawski - strona 704

Pojęcie i definicja państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

POJ Ę CIE PA Ń STWA I DEFINICJA PA Ń STWA Politologia 1 POJ Ę CIE S Ł OWA „PA Ń STWO” Starożytna Grecja - polis Państwa-miasta Hellada a polis Rzym ufundowany przez Romulusa 753r. p.n.e. Tarkwiniusze wypędzeni 509r. p.n.e. I Triumwirat 60r. p.n....

System polityczny - elementy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

SYSTEM POLITYCZNY - ELEMENTY Politologia 7 System polityczny Ogół instytucji państwowych, organizacji, grup społecznych uczestniczących w działaniach politycznych i ogół zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi. Zasada podziału władzy Loc ke i Monteskiusz : wyodrębnienie władzy ustaw...

System polityczny konfederacji Szwajcarii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

SYSTEM POLITYCZNY KONFEDERACJI SZWAJCARII Politologia 9 Szwajcaria ogólnie Częściej niż przeciętna - formy demokracji bezpośredniej Państwo federacyjne (konfederacja) Republika System partyjny System kooperacji partii politycznych (parti...

System polityczny Republiki Federalnej Niemiec

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 973

SYSTEM POLITYCZNY RFN Politologia 8 Ogólna charakterystyka System kanclerski: modyfikacja systemu parlamentarnego (ze wzgl. na relacje parlament - kanclerz) ale też por. system szwajcarski. Państwo federalne. System partyjny System partyjny stabilny ze wzgl. na: 5% próg zaporowy w wyborach parla...

Stany Zjednoczone - system polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 630

USA - SYSTEM POLITYCZNY Politologia 11 Charakterystyka ogólna USA są federacją składającą się z 50 stanów i jednego okręgu stołecznego (Dystrykt Kolumbii). Ustrój republikański z prezydentem. Prezydent szefem rz., głową p. i zwierzchnikiem sił zbrojnych System partyjny Dwupartyjny: republikanie (...

Władza i jej znaczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

WŁADZA Politologia 4 Znaczenia władzy Sens przedmiotowy (substancjalny) mieć władzę”, „ktoś ma władzę” - jakby władza była przedmiotem Władza w stosunkach między ludźmi w postaci relacjonalnej: jeden podmiot wpływa na działania drugiego; relacja nierówności; stosunek dwustronny Władza jako proces...

Wielka Brytania - system polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 623

WIELKA BRYTANIA - SYSTEM POLITYCZNY Politologia 10 Wiadomo ś ci ogólne Dziedziczna monarchia konstytucyjna. Państwo unitarne o szerokiej autonomii części składowych. Części składowe: Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Płn. System partyjny System dwupartyjny. W XX w. partiami są: Partia Konserwatywna,...

Część ogólna prawa cywilnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA CYWILNEGO Prawo cywilne reguluje te stosunki o charakterze majątkowym i niemajątkowym, w których strony występują jako podmioty równorzędne; w tworzeniu prawa cywilnego duże znaczenie mają zasady współżycia społecznego części prawa cyw ilnego: - część ogólna - prawo rzeczowe -...

Prawo karne i jego funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Pojęcie prawa karnego i jego funkcje prawo karne określa czyny będące przestępstwami, kary za przestępstwa i środki zabezpieczające i karne prawo karne procesowe: reguły zachowania organów państwowych w procesie karnym prawo karne wy...

Prawo i stosunek pracy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Stosunek pra cy to stosunek prawny, w którym pracownik obowiązany jest do osobistego i zgodnego z poleceniami pracodawcy świadczenia pracy określonego rodzaju i na określonym stanowisku, a pracodawca do stworzenia warunkow umożliwiających jej wykonywania oraz wyplaty wynagrodzenia i świadczen dodat...