Uniwersytet Warszawski - strona 702

Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa. Następował stopniowy rozwój społeczności narodowo-plemiennej. Zaczęły się podziały ludzi pod względem wykonywanych przez nich prac, które i tak istniały ze względu na płeć a teraz doszły do nich podziały ze względu na wykształcenie, pozycję. Rządzenie nada...

Kultura polityczna, typy kultury politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

Kultura polityczna. Typy kultury poli tycznej. o charakterze czystym (G. Almond; S. Verba) Zaściankowa (zainteresowanie polityką ogranicza się do ram zaścianka, występuje gł. w afrykańskiej społeczności plemiennej) Podporządkowania (po...

Państwa trzeciego świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

PAŃSTWA TRZECIEGO ŚWIATA - stanowią one grupę państw o swoistych cechach, które powstały do niepodległego bytu po rozpadzie kolonializmu po drugiej wojnie światowej. Państwa te mają wiele znamion wspólnych: wyzwoliły się z panowania kolonialnego, posiadają stosunkowo niski stopień rozwoju gospodarc...

Państwa liberalno-demokratyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1400

PAŃSTWAO LIBERALNO - DEMOKRATYCZNE - jest organizacją polityczną społeczeństwa kapitalistycznego wysoko rozwiniętego, które wprowadziło minimum wolności dla jednostek i demokracji społeczeństwa . Występuje gł. W krajach Europy zachodniej i Ameryki Północnej. Państwo to ma wykształcony stabilny syst...

Państwo faszystowskie - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2359

PAŃSTWO FASZYSTOWSKIE - Jest to państwo występujące we Włoszech w latach 1922-43 i w Niemczech w l. 1933-45. Niekiedy przypisuje się występowanie tej formy w Hiszpanii i Portugalii. We Włoszech twórcą tej formy był Banito Mussolini a w Niemczech ...

Państwo i jednostka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Państwo i jednostka - wzajemne relacje. Nowoczesne państwo wzięło na siebie odpowiedzialność za warunki, w ramach których przebiega życie jego obywateli. Rozwój w kierunku państwa socjalnego jest odp. na przykre historyczne doświadczenia z ery kapitalizmu i industrializacji. Ubezpieczenia stanowiły...

Państwo i naród - wzajemne relacje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1463

Państwo i naród - wzajemne relacje. Państwo może obejmować ludzi na określonym terytorium przynależnych do danego narodu. W państwie mogą również żyć członkowie wielu narodów i może ono być wspólnotą wielonarodową na określonym terytorium. Przykładem takich wspólnot może być niedawny Związek radzie...

Państwo narodowe a integracja europejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Państwo narodowe a integracja europejska. Szczegółowa analiza zagadnienia pozwala stwierdzić, że państwo narodowe, jako takie, było siłą sprawczą integracji europejskiej. Nie od razu jednak dostrzeżono wszystkie skutki tego procesu dla państwa narodowego. Pojawiające się symptomy, świadczące o znac...

Państwo wczesnokapitalistyczne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1554

PAŃSTWO WCZESNOKAPITALISTYCZNE - pojawia się w końcu XVIII wieku w wyniku rewolucji burżuazyjnej. Początkowo rozszerza się na Europę Zach. I Amerykę Północną, potem na dalszą Europę, Amerykę Łacińska i inne kontynenty. Powstaje ono na bazie rozwoju przemysłowego, nowoczesnej technologii i techniki ...

Pojęcie rewolucji i transformacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

Pojęcie rewolucji. Rewolucja to nagła i bezprawna zmiana ustroju państwa lub jedynie grupy rządzącej, niosąca za sobą szereg modyfikacji o charakterze prawno - instytucjonalnym Słowo „rewolucja” pochodzi od łac. „revolutio” - obrót, przewrót, pierwotnie było terminem astrologicznych - prawidłowy, o...