Uniwersytet Warszawski - strona 465

Czym jest socjologia?

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2149

Temat 1. Czym jest socjologia? Presocjologiczna refleksja nad społeczeństwem i miejscem jednostki w społeczeństwie Presocjologiczna wiedza o społeczeństwie (wg. Barbary Szackiej) : rewolucja (VI w. p.n.e.) - starożytna Grecja, poj...

Elementy teorii socjologicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

„Elementy teorii socjologicznych” 3 grudnia dyfuzja - zapożyczenie elementów od innych kultur i włączenie ich w obręb własnej dzięki niej np. wynalazek może być przekazywany z jednej społeczności do drugiej dyfuzja wymaga styczności...

Encyklopedia socjologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Encyklope dia socjologii 19 listopad zagadnienia istoty kultury: nauka o kulturze: nauki o duchu Wilhelma Diltheya (1924) - filozofia, historiografia, nauki humanistyczne nauka o kulturze Heinricha Rickerta (1926) dziedziny kultury wg C...

Erving Goffmann - poglądy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

Erving Goffmann „Człowiek w teatrze życia codziennego” jednostka działa tak, by w sposób umyślny lub mimowolny „wyrazić siebie”, a inni pozostają pod jakimś jej „wrażeniem” interakcja - wzajemny kontakt przynajmniej dwóch jednostek wywierający jakieś skutki: ujęcie behawiorystyczne - wzajemnie na...

Florian Znaniecki - poglądy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1995

Florian Znaniecki „Ludzie teraźniejsi a cywilizacje przyszłości” osobowość kulturalna człowieka składa się z różnych aktywnych układów integracja aktywnych układów: osobowość poznawcza - wynik związków strukturalnych i genetycznych, ja...

Garlicki - kultura polityczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Jan Garlicki „ Kultura polityczna młodzieży studenckiej ” kultura polityczna to termin wieloznaczny, jego analiza zajmowali się między innymi Macchiavelli, Monteskiusz i Thomas Hobbe...

Harold Garfinkel "Etnometodologia"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1911

Harold Garfinkel „ Etnometodologia ” 31 marca wspólna kultura - społecznie usankcjonowane podstawy wnioskowania i działania, którymi posługują się ludzie, radząc sobie ze swymi codziennymi sprawami, i o których zakładają, że inni członkow...

Hirszowicz "Wizje społeczeństwa przyszłości"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

M. Hirszowicz „ Wizje społeczeństwa przyszłości ” i „Od chaosu do restrukturyzacji” optymizm związany z rozwojem technologii - medycyna, budownictwo, rolnictwo niebezpieczeństwo związane z rozwojem technologii - skażenie środowiska, masowa zagłada teoria przemysłowego społeczeństwa - badanie w ja...

Interakcje i role społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2121

Interakcje i role społeczne. Pojęcie roli społecznej Opracowaniem pojęcia roli społecznej po raz pierwszy zajął się Mead. Jego pracę kontynuował jego uczeń R. E. Parker - wymyślił i opracował termin roli społecznej. Zbadaniem teorii roli społecznej na gruncie europejskim zajął się G. Simmel. 1920 -...

Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2450

Temat 2-3. Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna. Koncepcje jaźni w różnych ujęciach teoretycznych. Jaźń a tożsamość. jaźń [w nauce] - zdolność jednostki do postrzegania siebie i jednocześnie zdolność do postrzegania reakcji otoczenia s...