Uniwersytet Warszawski - strona 464

Różne systemy wyborcze w państwach demokratycznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

Różne systemy wyborcze w państwach demokratycznych Większościowy system wyborczy polega na tym, że mandaty otrzymuje tylko ta partia, która zebrała określoną prawem większość głosów w danym okręgu. W systemie tym okręgi wyborcze są najczęściej jednomandatowe. Każda partia wystawia w okręgu tylko je...

System partyjny - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 931

System partyjny , układ wzajemnych powiązań między partiami politycznymi oraz zachodzące między nimi relacje, zasady i normy regulujące stosunki międzypartyjne oparte na mechanizmie współdziałania bądź rywalizacji w walce o władzę państw. Pojawienie się systemu partyjnego związane jest z rozwojem s...

Systemy polityczne w Stanach Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 812

Stany Zjednoczone USA są państwem federacyjnym składającym się z 50 stanów i Dystryktu Kolumbii (okręg stołeczny). Jest to republika o prezydenckim systemie władzy. Podstawowymi zasadami ustrojowymi USA są: zasada federalizmu, z której wynika, że stany są suwerennymi jednostkami politycznymi oraz z...

Współczesne systemy wyborcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY WYBORCZE SYSTEMY WIĘKSZOŚCIOWE WIĘKSZOŚCI WZGLĘDNEJ 1)       JEDNOMANDATWOE OKRĘGI WYBORCZE Głosowanie odbywa się w okręgach jednomandatowych. Do uzyskania mandatu potrzeba uzyskanie względnej większości głosów przez kan...

Ustrój Rosji - absolutyzm carski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

Absolutyzm carski jako najlepszy ustrój dla Rosji Stanisław Cat-Mackiewicz sporo miejsca w swym pisarstwie poświęcał Rosji, która "wpływała na nas bardzo i w dziedzinie politycznej, i w dziedzinie moralnej"1. Nie ukrywał swego zachwytu szczególnie dla tradycyjnej Rosji carskiej. Jego uwie...

Alina Kłoskowska „Kultury narodowe u korzeni”

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1666

Alina Kłoskowska „ Kultury narodowe u korzeni ” naród - zjawisko naturalne, wynikłe z naturalnego charakteru więzi opartej na wspólnocie pochodzenia i wspólnocie ziemi, terytorium zbiorowości etniczne grupy pierwotne - tradycyjna zbio...

Almond, Powell "Kultura polityczna"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

G. A. Almond, G. B. P owell „ Kultura polityczna ” kultura polityczna - całokształt indywidualnych postaw i orientacji politycznych uczestników danego systemu indywidualne orientacje orientacja poznawcza - prawdziwa lub fałszywa wiedz...

Zygmunt Bauman o globalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2254

Zygmunt Bauman „ Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja ” globalizacja - proces wybierający i zespalający globalizujące i lokalizujące trendy redystrybucja przywil...

Claude Levi-Strauss "Antropologia strukturalna"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1778

Claude Levi-Strauss „Antropologia strukturalna” 3 grudnia Lévi-Strauss Claude (ur. 1908-), francuski etnolog , kulturolog i socjolog ; twórca antropologii strukturalnej; po ukończeniu studiów na Sorbonie, pracował w latach 1935-1938 w Brazylii na Uniwersytecie w Sao Paulo; 1942-1945 wykładał w New ...