Uniwersytet Warszawski - strona 447

Nauczanie - technika linia czasu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA LINIA CZASU (7-9 lat) Technika wizualnego przedstawiania problemu. Sprawy ukazuje w układzie linearnym. Daje możliwość pokazania następstwa czasu i można ją stosować do pracy z zagadnieniami, które dają się przedstawić chronologicznie. TEMAT  P...

Nauczanie - technika mapa pamięciowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Sobiera_ska. Notatka składa się z 1 strony. TECHNIKA MAPA POJĘCIOWA ( 6 - 9 lat) (mentalna, mózgu, myśli, pamięci) Służy do wizualnego opracowania pojęcia z wykorzystaniem rysunków, symboli, wycinków, słów i haseł. Za  jej pomocą można definiować, tworzyć pojęcia, planować działania. Wpływa na...

Nauczanie - technika niezwykłe zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA NIEZWYKŁE ZADANIA (5 - 9 lat) Metoda służąca do pobudzenia twórczego myślenia na podstawie prostego i dostępnego materiału. Do twórczego działania mogą zachęcać różnorodne zadania  z zakresu plastyki, muzyki, mowy. Wszystkie mogą dotyczyć stworz...

Nauczanie - technika obcy przybysz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA OBCY PRZYBYSZ (5 - 9 lat) Dzięki tej metodzie można zbierać informacje na temat mocnych i słabych stron określonego zjawiska. Ponadto można rozpoznawać różne problemy i potrzeby. Na wstępie zastosowano wizualizację. TEMAT Udoskonalamy naszą sal...

Nauczanie - technika planowanie z przyszłości

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA PLANOWANIE Z PRZYSZŁOŚCI (6 lat) Jest metodą prostą i łatwą do stosowania w praktyce. Punktem wyjścia jest stworzenie realistycznej wizji. Następnie należy cofnąć się do teraźniejszości. Mogą stosować ją dorośli np. do planowania pracy oraz dzie...

Nauczanie - technika poczta

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA POCZTA (6-9 lat) Metoda służy do podsumowania zajęć, wyrażania opinii, własnych poglądów, przeżyć i odczuć. TEMAT  Co sądzę o mojej grupie Materiały Duży arkusz papieru Przyklejone koperty z niedokończonymi zdaniami Małe karteczki Pisaki Prz...

Nauczanie - technika poker kryterialny I

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA POKER KRYTERIALNY I (klasa III) ( klasa III ) To gra planszowa uznawana za bardzo atrakcyjną z uwagi na to, że stwarza warunki do poczucia przyjemności, przeżycia sukcesu. Rozwijania umi...

Nauczanie - technika poker kryterialny II

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA POKER KRYTERIALNY II (klasa III) To gra planszowa uznawana za bardzo atrakcyjną z uwagi na to, że stwarza warunki do poczucia przyjemności, przeżycia sukcesu. Rozwija umiejętności: dyskut...

Nauczanie - technika prawda czy fałsz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Sobiera_ska. Notatka składa się z 1 strony. TECHNIKA PRAWDA CZY FAŁSZ? ( klasa II ) Metodę wspierającą czytanie ze zrozumieniem można wykorzystać do zapoznania się z tekstem czytanki. Jest to sposób, aby zaciekawić tekstem i pomóc go lepiej zrozumieć. Nauczyciel prezentuje tekst z podręcznika, pr...

Nauczanie - technika prawda czy fałsz - Bezpieczne i zdrowe zabawy zim...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA PRAWDA CZY FAŁSZ? ( klasa III ) Metodę tę można wykorzystać do wdrażania czytania ze zrozumieniem. W ten  sposób można zaciekawić tekstem i pomóc go lepiej zrozumieć. Przed czytaniem zadaniem dzieci jest udzielenie odpowiedzi na przygotowane prz...