Uniwersytet Warszawski - strona 347

Wykład - Jean Jacques Rousseau

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) zło cywilizacji Rousseau, opisując negatywny wpływ cywilizacji na człowieka, dokonał uogólnienia własnych doświadczeń paryskich. Posunął się do tego, że winą za ten stan rzeczy obarczył rozwój nauk ...

Wykład - Christian Wolff

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

oświecenie niemieckie - Christian Wolff (1679-1754) Wolff był racjonalistą - stworzył kompletny system filozofii, który obejmował metafizykę i naturalną teologię. Kładł nacisk na praktyczny cel filozofii, ale charakterystyczną cechą jego f...

Wykład - Giambattista Vico

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Giambattista Vico (1688-1744) rola Opatrzności i człowieka w kształtowaniu historii Głównym zamiarem Vica w „Nauce Nowej” było ustalenie stosunku, jaki zachodzi pomiędzy „historią świętą” a „historią świecką”. Autor uważał, że dla myśli...

Wykład - Johann Gottlieb Fichte

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 721

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) 1. TEORIA WIEDZY podstawowa zasada filozofii Filozofia jest nauką: stanowi zespół twierdzeń, które tworzą systematyczną całość tego rodzaju, że w obrębie logicznego porządku każde z nich zajmuje właściwe mu miejsce. Istnieje w niej, jak w każdej nauce, jedna zas...

Wykład - Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) wczesne pisma i wpływ Fichtego Filozofia, będąc nauką, musi być logicznym systemem twierdzeń, wyprowadzonych z jednej zasady naczelnej, która daje wyraz temu, co nieuwarunkowane. Tym, co nieuwarunkowane jest samoustanawiające się Ja. Podstawowym t...

Wykład - Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) podstawowe doświadczenie religijne i jego interpretacja Myślenie i byt są korelatami, jednakże istnieją dwa sposoby odnoszenia myśli do bytu. Myśl może dostosowywać się do bytu, ja...

Wykład - Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 469

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 1. stosunek Hegla do Fichtego i Schellinga Podstawowym zadaniem filozofii jest przezwyciężenie przeciwstawień i podziałów, których pełny jest świat empiryczny, a więc skonstruowanie dla świadomości Absolutu. Osiągnięcie jednolitej syntezy jest celem rozum...

Wykład- Arthur Schopenhauer

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 616

Arthur Schopenhauer (1788-1860) dysertacja doktorska Schopenhauera Praca ta powstała pod wpływem Kanta. Świat doświadczenia jest światem zjawiskowym, jako taki jest on światem naszych umysłowych przedstawień. Wszystkie przedstawienia są jednak...

Wykład - przekształcenie idealizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

przekształcenie idealizmu Ludwig Feuerbach (1804-1872) Feuerbach twierdził, że głównym tematem jego prac są religia i teologia. Nie znaczyło to, że wierzył, iż Bóg istnieje obiektywnie poza ludzką myślą. Chciał jednak w świetle całościowo ujętego ludzkiego życia i ludzkiej myśli wyjaśnić rzeczywis...

Wykład - Soren Aabye Kierkegaard

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 588

Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855) jednostka i tłum Każda istota ludzka jest i pozostaje jednostką różną od innych osób i rzeczy. Jednocześnie wyróżnić można moment, w którym jednostkowość członków tłumu zatapia się w zbiorowej świadomości i w którym zanika jednostkowa odpowiedzialność. Błędny je...