Uniwersytet Warszawski - strona 348

Wykład - ruch utylitarystyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

ruch utylitarystyczny Jeremy Bentham (1748-1832) Filozofia Benthama opiera się na hedonizmie psychologicznym - teorii, wedle której każdy człowiek dąży z natury do osiągnięcia przyjemności i uniknięcia przykrości. Terminy: „przyjemność” i „przykr...

Wykład - Francois-Pierre Maine de Biran

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Francois-Pierre Maine de Biran (1766-1824) rozwój filozoficzny Maine de Biran wiele czerpał z Rousseau. Z sympatią odnosił się do idei zmysłu wewnętrznego lub czucia jako czegoś, co pobudza wiarę w Boga i

Wykład - Auguste Comte

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 623

Auguste Comte (1798-1857) trzy stadia rozwoju ludzkości Przez filozofię rozumie Comte ogólny system pojęć ludzkich, a przez teorię pozytywną - teorię, której celem jest koordynowanie zaobserwowanych faktów. Filozofia bada więc naturę metod naukowych i wytwarza systematyczną syntezę rozmaitych nauk...

Wykład - Immanuel Kant

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 910

Immanuel Kant (1724-1804) 1. KRYTYKA CZYSTEGO ROZUMU ogólny problem metafizyki Głównymi zagadnieniami metafizyki są: Bóg, wolność, nieśmiertelność. Kant zadaje pytanie, czy metafizyka potrafi kwestie te rozstrzygnąć w sposób niewątpliwy, c...

Wykład - Rozprzestrzenianie się epikureizmu w Rzymie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Rozprzestrzenianie się epikureizmu w Rzymie i Lukrecjusz Pierwsze próby wprowadzenia epikureizmu do Rzymu i krąg Filodemosa Pierwszą, nieudaną próbę wprowadzenia epikureizmu do Rzymu podję...

Wykład - Anzelm z Canterbury

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

Anzelm z Canterbury Rozum i wiara Według Anzelma, chrześcijanie mają do dyspozycji dwa źródła wiedzy - rozum i wiarę. Anzelm sprzeciwia się dialektykom i twierdzi, że najpierw należy utwierdzić się w wierze, odrzucając w konsekwencji podporządkowanie Pisma Świętego dialektyce. Wiara jest więc tym ...

Wykład - Arystoteles

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 672

Arystoteles Arystoteles urodził się w 384 lub 383 roku przed naszą erą w skolonizowanej przez Jończyków Stagirze. Nikomach, ojciec Arystotelesa, był medykiem w służbie króla macedońskiego, Amyntasa, ojca Filipa. W wieku osiemnastu lat Arystoteles przybył do Aten w celu udoskonalenia formacji duchow...

Wykład - Eklektyzm Akademii i Cyceron

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

Eklektyzm Akademii i Cyceron Powody pojawienia się i cechy eklektyzmu Eklektyzm oznacza „wybieranie i ponowne łączenie” części zaczerpniętych z różnych doktryn. Tendencja ta dotknęła w pewnym momencie

Wykład - Epikur i zalozenie 'Ogrodu'

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Epikur i założenie „Ogrodu” Powstanie i cechy charakterystyczne „Ogrodu” Epikur urodził się w Samos 341 roku przed Chrystusem. W swoim rodzinnym mieście słuchał wykładów platonika Pamfilosa. Następnie przybył do Aten, gdzie uczęszczał prawdopodobnie na wykłady akademika Ksenokratesa. Następnie zet...

Wykład - Etyczno-religijno-ascetyczny składnik myśli platońskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Etyczno-religijno-ascetyczny składnik myśli platońskiej i jego związki z protologią „nauk niepisanych” Znaczenie miestyczno-religijno-ascetycznego składnika platonizmu Platon był nie tylko metafizykiem i dialektykiem, jego filozofia była przeni...