Uniwersytet Warszawski - strona 342

Wykład - pakty międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Polsko-niemiecka deklaracja o nieagresji 27 listopadada poseł Helmuth von Moltke na spotkaniu z Piłsudskim zaprezentował mu projekt traktatu o nieagresji. Polski MSZ podjął się rokowań w tej kwestii, tak by nie zrazić do siebie ZSRR. Tajne rozmowy w sprawie porozumienia toczyły się również w 1934 r...

Wykład - utworzenie własnej służby dyplomatycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Po I wojnie utworzenie własnej służby dyplomatycznej, która byłaby w stanie spełniać zewnętrzne funkcje suwerennej władzy, było jednym z najważniejszych zadań (chodziło o utworzenie instytucji w których pracowaliby fachowcy z doświadczeniem). Kształtowanie się służby dyplomatycznej było procesem dłu...

Wykład - Polityka zagraniczna w latach 1921-1923

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

Polityka zagraniczna w latach 1921-1923 Założenia polityki zagranicznej Konstantego Skirmunta (msz od 11 VI 1921, rządzie Witosa): 1)Zbudowanie nowego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej - odrzucenie zarzutów o „awanturniczy imperializm

Wykład - polska dyplomacja na konferencji w Paryżu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Histori dyplomacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

POLSKA DYPLOMACJA NA KONFERENCJI W PARYŻU - prezentacja KONFLIKT Z ROSJĄ SOWIECKĄ W Rosji - konflikt biali czerwoni, wojna domowa Biali -gen. Denikin - uznawał Polskę w jej etnicznych granicach, ale granica na Bugu, chciał jej pomocy militarnej. Silna presja na Piłsudskiego (wewn i zewn) aby nawią...

Wykład - Polska polityka wschodnia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

Polska polityka wschodnia Wspólne stanowisko w sprawie konwencji o określeniu napastnika (agresora) zbliżyło Polskę i ZSRR. Strona radziecka zaproponowała przedterminowe zawarcie takiej konwencji. Polska wciągnęła w to państwa nadbałtyckie (zbliżenie z tymi państwami). Próba zawarcia takiej regiona...

Wykład - Próby uregulowania stosunków z Litwą

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Próby uregulowania stosunków z Litwą Między dwoma krajami utrzymywał się stan ciągłego napięcia - na wiosnę 1926 możliwości złagodzenia - rząd ludowców i socjaldemokratów na Litwie- złagodzenie stosunków do Polaków. Szybko jednak rząd zmienił się na narodowców i stosunki znów były złe - w Polsce ...

Wykład - Rokowania o pakt o nieagresji Polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia dyplomacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Rokowania o pakt o nieagresji Polska-ZSRR Polityka wobec ZSRR miała być przedłużeniem polityki Aleksandra Skrzyńskiego. W przecieraniu drogi do negocjacji mieli swój udział dyplomaci polscy reprezentujący w ZSRR gospodarcze interesy P...

Wykład - O pocieszeniu, jakie daje filozofia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 581

Boecjusz - „O pocieszeniu, jakie daje filozofia” Według wstępu Jana Legowicza, Boecjusz działał pod wpływem neoplatonika Proklosa. Proklos żył w V wieku naszej ery, kierował Akademią i był ostatnim wielkim systematykiem w antycznej filozofii greckie...

Wykład - Proslogion

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Anzelm z Canterbury - „Proslogion” Oryginalny tytuł „Proslogionu” brzmiał: „Wiara szukająca zrozumienia”. „Proslogion” znaczy po prostu „mowa skierowana do kogoś” (za „Monologionem” - „rozmową z samym sobą”). Dowód na istnienie Boga z ...

Wykład - Ojcowie kapadoccy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Ojcowie kapadoccy W 313 roku wydany został przez Konstantyna Wielkiego edykt tolerancyjny na rzecz chrześcijan. W rezultacie tego wydarzenia zwołany został w roku 325 Sobór Nicejski, którego zasadniczym celem było osądzenie doktryny Ariusza. Ariusz nauczał w swojej teologii, że Syn był stworzeniem ...