Uniwersytet Warszawski - strona 343

Wykład - Pierre Abelard

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Pierre Abelard Przed Awicenną i Awerroesem średniowiecze nie posiadało praktycznie poza problemem uniwersaliów żadnego zagadnienia ściśle filozoficznego. Boecjusz zaproponował dwa jego rozwiązania: jedno w duchu metafizyki Platona, drugie - w duchu metafizyki Arystotelesa. Jednakże ludzie początku ...

Wykład - Teologia i nauka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Teologia i nauka Albert Wielki Albert urodził się w Lauingen w 1206 roku. Studiował filozofię w Padwie, wstąpił do zakonu dominikanów. Nauczał w Kolonii i na Uniwersytecie Paryskim, gdzie jego uczniem był przez kilka lat Tomasz z Akwinu. Prz...

Wykład - Alain z Lille

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Alain z Lille Alain urodził się w pierwszej połowie XII wieku. Stał się bardzo głośnym teologiem, ale porzucił świat i wstąpił do klasztoru, gdzie zmarł na początku wieku XIII. Do jego czasów wszelkie spory teologiczne toczyły się między jednym teologiem a drugim i kończyły synodem, na którym doktr...

Wykład - Arnobiusz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Arnobiusz (III/IV wiek) Arnobiusz był drugorzędnym pisarzem chrześcijańskim, a jego wiedza religijna uznawana jest za niedostateczną do tego stopnia, że aż wątpliwą. Jego prace pozostają jednak świadectwem postępu, jaki osiągnęli przeciwnicy chrześcijaństwa w krytyce nowej religii. Poza powtarzanie...

Wykład - Święty Augustyn

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1421

Augustyn Augustyn urodził się w 354 roku w Tagaście w Numidii. Jego ojciec, Patrycjusz, był poganinem, a matka, Monika - chrześcijanką. Studiował w Kartaginie i w tym okresie porzucił wiarę, w której został wychowany. Później, pod wpływem lektury „...

Wykład - Droga duszy do Boga

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Bonawentura - „Droga duszy do Boga” Całą doktrynę Bonawentury można określić jako drogę duszy do Boga. Uczy ona, jak człowiek zmierza do Boga poprzez inne rzeczy. Musi więc Bonawentura pojmować świat zmysłowy jako drogę do Stwórcy, człowieka jako z natury otwartego na światło boże, Boga, jako Tego,...

Wykład - Filozofia żydowska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Filozofia żydowska Salomon ibn Gabirol Salomon ibn Gabirol żył w XI wieku. Pozostawał pod wpływem filozofii arabskiej. Wpływ neoplatoński ujawnił się w jego emanacjonistycznym schemacie filozofii. Szczytem hierarchii bytu jest Bóg - niepoznawalny dla rozumu dyskursywnego, daje się ująć poznawczo n...

Wykład - Filozofia arabska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Filozofia arabska Filozofia arabska była jednym z głównych kanałów, przez który cały Arystoteles dotarł na Zachód. Awicenna i Awerroes nie tylko skomentowali pisma Stagiryty, ale i rozwinęli cały...

Wykład - Imiona Boskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Pseudo-Dionizy Areopagita - „Imiona Boskie” Jako neoplatonika, Pseudo-Dionizego interesowało przede wszystkim zagadnienie Boga i jego stosunku do świata. Rozważał je na płaszczyźnie poznawczej, stawiając pytanie, w jaki sposób człowiek może poznawać Boga. W tym kontekście w traktacie „De Divinis No...

Wykład - Kazania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Meister Eckhart - „Kazania” (2, 12, 16b, 21, 40) Kazania Eckharta wygłaszane były w języku narodowym (niemieckim) w bardzo różnych kręgach, przy czym ich stopień trudności jest podobny i nie był dostosowywany do stopnia wtajemniczenia filozoficznego słuchaczy. W kazaniach wyraźnie zaznaczony był śr...