Uniwersytet Warszawski - strona 335

Historiografia w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

Podstawą były roczniki (X-XI w.), pierwszy oryginał dopiero w XII wieku - rocznik świętokrzyski. Cechy roczników: chronologia lapidarność informacji notatki na kalendarzach lub tablicach paschalnych, z czasem pojawiają się notatki ogólniejsze; lokalność zapisków - prowadzone przez mnicha w klasz...

Historia nauki - Jan Brożek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Życie Jana Brożka: 1585 r. - urodził się w Kurzelowie na ziemi sieradzkiej 1604 r. - immatrykulacja na Akademii Krakowskiej 1605 r. - stopień bakałarza 1610 r. - stopień magistra 16...

Historia nauki - Jan Heweliusz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Jan Heweliusz (1611-1687) - polski astronom, piwowar, wynalazca 1618 - Gdańskie Gimnazjum Akademickie - kontakt z profesorem Piotrem Krügerem, zainteresowanie astronomią 1622 - studia w Królewcu dwa bogate ożenki 1639 r. - budowa obserwat...

Nauka w średniowieczu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

Jan z Salisbury (zm. Ok. 1180) broni poznania zmysłowego, propaguje cyceroński ideał człowieka. W Metalogicon przedstawił kolejnych kanclerzy Chartres: Bernarda, Gillberta de la Poree i Teodoryka. Wilhelm z Conches (zm. Ok. 1145) postawa a...

Przewrót kopernikański

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2044

Przewrót kopernikański nie zaczyna się od Kopernika i na nim nie kończy (dochodzi jeszcze do czasów Newtona). Swoją rolę odegrali również scholastycy, którzy wyłapywali pewne fakty np. spostrzeżenie dotyczące tego, dlaczego strzała leci - bo rozcina powietrze i ono ją popycha do przodu; jeden z kome...

Rewolucja naukowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Rewolucja naukowa przebiegała poza ośrodkami naukowymi, tylko później w Rzeszy było inaczej. Darwinizm jest jedną z wielu koncepcji kształtujących się w XVIII wieku. Centra intelektualne związane były przede wszystkim z płn. Italią i bas...

Wawrzyniec Goślicki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Wawrzyniec Goślicki urodził się ok. 1538 r. w Goślicach k. Płocka. Należał do średniozamożnej szlachty. Jego stryj Marcin był doktorem obojga praw i kanonikiem płockim oraz bibliofilem, którego księgozbiór dostał właśnie Wawrzyniec. Goślicki przyczynił się do narodzin nowożytnej demokracji. Należał...

Wykład - Szamanizm w paleolicie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 518

Szamanizm w paleolicie Termin pochodzi z języka ewenkijskiego (śaman~samana „ten, który jest podekscytowany, podniesiony”; sanskryckie śram oznacza „nagrzewać się” lub „praktykować ascezę”, stąd śraman= asceta). Rozwój poglądów na szamanizm: Romantyzm/ Oświecenie: sługa Szatana; oszust, szarlatan ...

Wykład - Sztuka magdaleńska jako system ideologiczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Sztuka magdaleńska jako system ideologiczny. Sztuka magdaleńska to przede wszystkim malarstwo jaskiniowe. Leroi-Gourham uważa, że w określonych miejscach jaskini pojawiają się odpowiadające im namalowane układy zwierząt. W tematach malarskich tego okresu przeważają wizerunki konia (powiązanego z sy...

Wykład - Tajne stowarzyszenia w Afryce i Ameryce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

Tajne stowarzyszenia w Afryce i Ameryce Afryka (tajne związki nierównomiernie rozwinięte. Najwięcej i najlepiej rozwinięte są w Afryce Zachodniej. Dużo organizacji terrorystycznych, lubią zastraszać prosty lud. Organizacje często powstają pona...