Uniwersytet Warszawski - strona 334

Jean Racine.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

Jean Racine: autor Fedry wykorzystywał tematykę i zasady teatru starożytnego, ale nadaje postaciom rys własnej osobowości charaktery zmieniają się w działaniu, a słowo to tylko narzędzie siłą napędową jego tragedii są uczucia człowiek to marion...

Komedia antyczna.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1001

Komedia wywodzi się z ludowych rozrywek. Stara komedia (festiwale dionizyjskie): wkładali maski - z reguły zwierząt włączano tańce początkowo wyuzdane, wulgarne Później dramaturdzy „umądrzyli” komedie. Średnia komedia: narodziła się w Grecji postacie występujące na scenie bliższe zwykłym lud...

Literatura - starożytność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 931

Wiele wielkich dzieł wywodzi się z tradycji słowa mówionego. W Rzymie kiedyś za literaturę uznawano literaturę nagrobną. W starożytności twórcy najpierw musieli się nasłuchać, a potem wybrać formę. Większość utworów przygotowywano do deklamacji. Słuchający musiał być przygotowany do odbioru utwo...

Teatr Narodowy.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 777

Pierwszym teatrem publicznym w Polsce była Operalnia. Jej fundatorami byli najbogatsi widzowie. Tekst literacki zaczął być dostępny dla wszystkich. Również niewykształceni mieli możliwość oglądania, zwłaszcza warszawscy mieszczanie. Opierała się na tłumaczonych tekstach francuskich. Do ról męskich a...

Teatr w oświeceniu.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

Oświecenie przynosi najwięcej zmian w dramacie, teatrze, aktorstwie oraz sposobie przedstawiania. Jest to epoka wielkich aktorów. Wzrasta liczba teatrów. Paryż w 1784 r. ma ich już 10. Każde większe miasto buduje okazałe teatry, żeby lepiej się zaprezentować. W urządzeniu teatrów i sceny nic się nie...

William Szekspir.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1442

William Szekspir - twórczość romantyczna (4 fazy): nauka w opanowaniu rzemiosła (umiejętnie inspirował się innymi i wzbogacał pomysły) np. Ryszard III, Poskromienie złośnicy, Stracone zachody miłości pełnia rozkwitu np. Sen nocy letniej,...

Teatr średniowieczny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2254

Teatr średniowieczny zaczął się w Kościele: najpierw ściśle obrzędowy, był częścią liturgii (teatr liturgiczny) pokazywany w Wielkanocny poranek mówiono tylko słowami Ewangelii główną dekorację stanowił pusty grób Pański wydzielono w kościele...

Historia nauki - Encyklopedyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Encyklopedie: Brunetto Latini (1220-1294) - pisarz i polityk z Florencji, syn miejscowego notariusza. Skarbiec wiedzy w 3 księgach: teologia, historia powszechna, fizyka z elementami astronomii, geografia, rolnictwo, budownictwo, historia naturalna. Wincenty z Beauvais (zm. 1264) - dominikanin. Sp...

Historia nauki - Erudycja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

ERUDYCJA „Centuria magdeburskie” - historia Kościoła, wyciągają różne rzeczy, mające pokazać, jak Kościół oszukuje (niekoniecznie są te rzeczy prawdziwe, często brali rzeczy niewiarygodne i traktowali je jak wiarygodne) Baronius - pisał alternatywną do powyższej historię Kościoła, pokazywał go w d...

Historia nauki - Historigrafia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Historiografia - całokształt pracy historyka wraz z jej rezultatem, czyli produkcją dziejopisarską Opis w kategoriach rozwoju: Doskonalenie strony warsztatowo-erudycyjnej, O rozwoju decyduje nie warsztat historyka, ale polityczne, społecz...