Uniwersytet Warszawski - strona 141

FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA - Św. Augustyn

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA - ( okres poprzedzający średniowiecze, do V w ) - nie jest to odrębna filozofia, stworzona przez chrześcijan utożsamiana z filozofią antyczną i średniowieczną, obejmuje czasy od początku naszej ery do XV wi...

FILOZOFIA NOWOŻYTNA - Kartezjusz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

FILOZOFIA NOWOŻYTNA - ( poł. XIX w - pocz. XX wieku - I woja światowa ) jest praktycznie tylko udziałem Europy Zachodniej i w niewielkim stopniu Hiszpanii i Polski. Czasy nowożytne wyznacza powstanie nauki i poznania opartego na doświadczeniu, poznanie metody uprawiania wiedzy w oparciu o kryteria r...

FILOZOFIA XIX WIEKU I WSPÓŁCZESNA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

FILOZOFIA XIX WIEKU I WSPÓLCZESNA - początek datuje się około 1830 roku. Około tej daty dokonała się w filozofii i całej umysłowości europejskiej radykalna zmiana : minęło nasilenie romantyzmu i idealizmu, zaczął się formować pozytywny sposób myślenia, który cechował odtąd wiek XIX aż do końca. Filo...

PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 700

PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ - filozofia starożytna była filozofią Grecką. Był to typowy okres powstania i rozwoju, zaczął się od niewyraźnych zagadnień i stopniowo powiększał ich zapas. Byłą to filozofia prawie wyłącznie kosmologiczna. Filozofia istniała wówczas sama bez pomocy ze strony na...

TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 476

TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Epikur - Szkołą epikurejska założona w Atenach na progu III wieku, miała zwolenników do końca okresu hellenistycznego i stanowiła w nim czwarty wielki obóz filozoficzny. Szczęcie jest największym dobrem, szczęście polega na doznawaniu przyjemności a nieszczęście na...

Wstęp do filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

Filozofia ( fileo - kochać, sophia - mądrość ). Pierwotnie wyraz ten oznaczał tyle co nauka. Potem od jednej pierwotnej nauki zaczęły odrywać się odrębne nauki. Do niedawna mianem filozofii zaopatrywano takie dyscypliny ja ; metafizyka, teoria poznania, logię, psychologię, etykę, estetykę. W chwili ...

BUDŻET - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

BUDŻET Uchwała budżetowa- wszystkie dochody i wszystkie wydatki; syt wszystkich jednostek także tych, kt wykonują zadania w imieniu jst Inicjatywa: zarząd jst (wójt/ zarząd powiatu/ z w) Terminy: projekt przygotowany do 15 XI, przyjęcie przez organ stanowiący do 31 I Prowizorium budżetowe w przy...

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają: 1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki

GEOGRAFIA POLITYCZNA ŚWIATA ISLAMU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

GEOGRAFIA POLITYCZNA ŚWIATA ISLAMU: KRAJE ARABSKIE: Warunki naturalne: od E Góry Zagros; pomiędzy Turcją a N Syrią i Irakiem - Góry Taurus i Antytaurus. E granica to Zatoka Perska (nazwa Irańczyków) (Zatoka Arabska - Arabów); granica SE - M...

KRAJE ISLAMU - KRAJE NIEARABSKIE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

KRAJE ISLAMU - KRAJE NIEARABSKIE: Kraje islamu - niearabskie: Jest mniejszość muzułmańska lub całkowicie muzułmańska. Są kraje islamu szicickiego (Azerbejdżan, Iran). Zasięg islamu w krajach niearabskich - od VII w. (Persja do Indusu) ekspansja arabska sięga N Sudanu. Świat muzułmański - duża ro...