Uniwersytet Warszawski - strona 142

Państwa niepodległe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

AFRYKA - państwa niepodległe: Libia (1951), Egipt (1953), Liberia, Związek Południowej Afryki, Etiopia. Do 1960: Ghana (1957), Mauretania (1960), Kongo (1960), Gabon (1960), Sudan (1956), Tunezja (1956), Gwinea, Maroko (1956) Posiadłości francuskie (2 bloki terytorialne): Francuska

PRZEMIANY TERYTORIALNE NA TERENIE AMERYKI ŁACIŃSKIEJ NA PRZESTRZENI XI...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

PRZEMIANY TERYTORIALNE NA TERENIE AMERYKI ŁACIŃSKIEJ NA PRZESTRZENI XIX/XX w. Schyłek XVIII w. to podzielenie Ameryki Łacińskiej na większość hiszpańską (od Kalifornii, Florydy, po środkową Argentynę); E i NE część Ameryki Łacińskiej - do Portugalii. Wielkie Antyle: Kuba, Puerto Rico, San Domingo -...

ZMIANY POLITYCZNE NA MAPIE EUROPY PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

ZMIANY POLITYCZNE NA MAPIE EUROPY PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM: Prusy - dostały Wielkie Księstwo Poznańskie, tereny Lipska, obszary Westwalii i Nadrenii, N część Saksonii (2/5), Rugię. Austria: Królestwo Dalmacko-Weneckie, Tarnopol...

Zmiany terytorialne na obszarze byłej Jugosławii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Zmiany terytorialne na obszarze byłej Jugosławii 1918 - powstaje Królestwo Serbów, Chorwatów, Słoweńców (SHS) - bardzo dziwny twór. Cechą charakterystyczną tego tworu jest fakt, że w niewielkim stopniu podziały etniczne nakładają się na podziały polityczne. SHS - Królestwo Serbii, Królestwo Czarno...

ZWIĄZEK RADZIECKI W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2450

ZWIĄZEK RADZIECKI W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM: Za podstawę ideologiczną nowego systemu przyjęto marksistowską tezę o walce klas. Według niej, ustrój szczęśliwości społecznej można będzie zbudować dopiero wówczas, gdy zlikwiduje się klasy wyzyskiwaczy i stworzy nowego człowieka. Kraj był strasznie znis...

AGRESJA FASZYSTOWSKA LAT 30-TYCH

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

AGRESJA FASZYSTOWSKA LAT 30-TYCH: Wojna prewencyjna: Piłsudski przyglądając się poczynaniom Hitlera zaproponował Francji, aby wspólnie dokonały agresji na Niemcy, aby odsunąć Hitlera od władzy. Francja nie poparła tego pomysłu. 7 marca 1936 roku wojska niemieckie zajęły zdemilitaryzowaną strefę Nad...

GENEZA I WOJNY ŚWIATOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1302

GENEZA I WOJNY ŚWIATOWEJ: I wojna światowa miała podłoże czysto materialnie, była imperialistyczna. Na arenie międzynarodowej pojawiły się nowe potęgi - Włochy, Niemcy, Japonia i USA. Serbia (napadnięta przez Austro-Węgry) i Belgia (napadnięta przez Niemcy) chciały niepodległości; Anglia miała sprz...

IDEOLOGIA TOTALITARYZMÓW

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 182
Wyświetleń: 987

IDEOLOGIA TOTALITARYZMÓW: WŁOCHY Politolodzy różnie określają faszyzm. Idea faszyzmu: wszystko o państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Faszyzm = totalitaryzm niedoskonały. Faszyzm włoski: idea odrodzenia (XIX wiek, kiedy Wło...

KONFERENCJA POKOJOWA W PARYŻU - TRAKTAT WERSALSKI

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1442

KONFERENCJA POKOJOWA W PARYŻU - TRAKTAT WERSALSKI: Trzeba było jak najszybciej zrealizować porozumienia pokojowe, ponieważ w całej Europie szerzyły się nastroje rewolucyjne, które trzeba było zwalczyć. Podpisanie traktatu pokojowego wiązało się też z ustaleniem przyszłego porządku w Europie i na św...

KONFERENCJE POKOJOWE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1001

KONFERENCJE POKOJOWE Teheran (28 listopada - 1 grudnia 1943 roku) wstępne porozumienie w sprawie powojennych granic (zachodnia na linii Odry; wschodnia na linii Curzona; Warmia, Mazury i Opolszczyzna dla Polski) Jałta (4 - 11 lutego 1945 r...