Uniwersytet Warszawski - strona 120

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - transakcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

4.10.2011r. MSG to transakcje gospodarcze między podmiotami należącymi do różnych państw. To transakcje które różnią się od transakcji wewnątrz krajowych. Prawo jest jednolite i rozliczana jest w tej samej walucie-firmy w obrębie jednego kraju (mają tutaj również znaczenie język i zwyczaje. Tra...

Ogólne zasady kształtujące ceny towarów - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

04.12.2012 Kontynuacja o ogólnych zasadach kształtujących ceny towarów. Wskaźnik Terms of Trade Formuła terms of trade ? TP- Wskaźnik cenowych terms of trade Pexprim-średni w badanym okresie poziom cen towarów eksportowanych Pex 0- śred...

Handel wewnątrzgałęziowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1750

18.12.2012 Handel wewnątrzgałęziowy- wyróżniliśmy 2 grupy towarów: dobra jednorodne i dobra zróżnicowane. Dobra jednorodne dla odbiorcy różnią się ceną, to np. surowce przemysłowe (węgiel, miedź), surowce rolne. Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieprawdopodobne aby dany kraj eksportował i impo...

Międzynarodowy system handlowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

08.01.2013 15:30-- 30.01.2013 EGZAMIN Międzynarodowy system handlowy To reguły i zasady prowadzenia wymiany międzynarodowej. Podstawa MSH są dwie zasady o których wcześniej była mowa- Klauzula narodowa i KNU. Aby te 2 zasady mogły działać sprawnie w praktyce należało utworzyć międzynarodową orga...

Komisja ds. Skarg Prasowych - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mateusz Wojtowicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Komisja ds. Skarg Prasowych - PCC Skład Prezes, który jest wybierany przez gazety i magazyny, nie może być związany z przemysłem Członkowie publiczni, wybierani Komitet Nominacyjny, nie mogą być związani z prasa Osoby związane z przemysłem Finansowanie Komisja jest finansowana z dobrowolnych skł...

Polityka medialna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mateusz Wojtowicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

W swoim wystąpieniu przedstawie jak kształtowana jest polityka medialna UE, na podstawie dyrektywy o telewizji bez granic Oba akty w sposób szczegółowy regulują niektóre kwestie, więc postsralam sie troche to uogolnic czy zsyntezowac I ze są ciekawe, ponieważ niewiele osób zdaje sobie sprawę, ze ...

Polityka medialna Francji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mateusz Wojtowicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1015

Regulacje prawne dotyczące polityki medialnej Francji (na podstawie książki E. Stasiak-Jazukiewicz „Polityka medialna Unii Europejskiej”) Podstawy prawne Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (26 sierpnia 1789) zos...

Subwencje w Hiszpanii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mateusz Wojtowicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

CELE REALIZOWANE PRZEZ RZĄDY WSPÓLNOT AUTONOMICZNYCH dotacje dla prasy utrzymane przez rządy 9 wspólnot autonomicznych - Andaluzja, Asturia, Baleary,

Zmysł wzroku - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Walter Hirsz
 • Integracja Sensoryczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

ANIA G. Slajd 2 Zmysł wzroku - zdolność do odbierania bodźców świetlnych ze środowiska oraz ogół czynności związanych z analizą tych bodźców, czyli widzeniem. Narządem wyspecjalizowanym do rejestrowania obrazu jest OKO. Oko , czyli gałka oczna otoczona jest aparatem ochronnym są to brwi , powie...