Uniwersytet Warszawski - strona 121

Baskowie - zagadnienie tematu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Aleksy Kawa
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1582

Baskowie Naród zamieszkujący tereny przygraniczne między Francją a Hiszpanią nad Zatoką Biskajską tereny Francuskie i Hiszpańskie Baskowie mają bardzo dużą świadomość odrębności uwa...

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Waldemar Piotrowicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szc...

Cel powstania sieci informacyjnych oraz zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Waldemar Piotrowicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Cel powstania sieci informacyjnych Wymiana informacji jest ważnym elementem każdego demokratycznego państwa należącego do UE. Polskie sieci informacyjne mają na celu przybliżenie polskim obywatelom wiedzy na temat UE i przysługujących im z racji członkowstwa Polski w Unii uprawnień. Celem powsta...

Metodologia europeistyki - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dominik Buła
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2163

metodologia europeistyki - nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości poznawczej. metodologia Nauk społecznych Nauk przyrodniczych mają równoważną wartość dezintegracja pozytywna - aby osiągnąć coś lepszego należy poddać analizie coś co było (zburzyć i złożyć od nowa) posiad...

Wprowadzenie do problematyki altruizmu i prospołeczności

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albert Morawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1155

Wprowadzenie do problematyki altruizmu i prospołeczności Wykład I Cel i program wykładu Ukazanie specyfiki i złożoności jednej z kategorii zachowań społecznych : - perspektywa filozoficzna, socjobiologiczna i ewolucyjna: - specyfika podejścia psychologicznego - znaczenie czynników: sytuacyjnych...

Altruizm w perspektywie socjobiologii i psychologii ewolucyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albert Morawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1197

Altruizm w perspektywie socjobiologii i psychologii ewolucyjnej Wykład II O socjobiologii Teoria ewolucji Darwina - teoretyczny bacground 30/40'lata XX w połączenie postulatów ewolucji z odkryciami Mendla - teorią dziedziczenia genetycznego 60'lata XX w. Hamilton proponuje jej rewizję - ogłaszaj...

Popędowe uwarunkowania altruizmu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albert Morawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

Afektywno-popędowe uwarunkowania altruizmu Wykład IV Pobudzenie - reakcja na sytuacje innej osoby Pobudzenie : zmiany parametrów fizjologicznych (przewodnictwa skóry, pocenie, drżenie rąk, przyspieszenie akcji serca) w wyniku obserwacji czyjego...

Altruizm w perspektywie orientacji społecznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albert Morawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

Altruizm w perspektywie orientacji społecznych Wykład V Teoria gier Zainteresowanie wyborami jednostki w sytuacji współzależności społecznej Współzależność społeczna - osiągnięcie pożądan...

Poznawcze uwarunkowania altruizmu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albert Morawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Poznawcze uwarunkowania altruizmu Wykład VI W stronę psychologii ewolucyjnej: normy moralne luksus czy konieczność? Normy moralne nie zostały człowiekowi przekazane „z góry”: ukształtowały się w drodze jego ewolucji, trzeba je respektować, by przeżyć. Norma - obrona potomstwa i swoich krewnych u...

Altruizmm: rola norm poza Ja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albert Morawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Poznawcze uwarunkowanie altruizmu: rola norm poza-Ja Wykład VII Przejawy regulacyjnej roli norm Obserwacja czyjegoś zachowania jako czynnik aktualizujący normę Badanie Macaulay (1970): częstość ofiarowywanych datków na głodujące dzieci w Biafrze w trzech warunkach: Wzór pozytywny (składający da...