Polityka medialna Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka medialna Unii Europejskiej - strona 1 Polityka medialna Unii Europejskiej - strona 2 Polityka medialna Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


W swoim wystąpieniu przedstawie jak kształtowana jest polityka medialna UE, na podstawie dyrektywy o telewizji bez granic Oba akty w sposób szczegółowy regulują niektóre kwestie, więc postsralam sie troche to uogolnic czy zsyntezowac I ze są ciekawe, ponieważ niewiele osób zdaje sobie sprawę, ze takie kwestie jak np dlugosc bloku reklamowego są ścisłe regulowane - i możesz sie odnieść tutaj do przydlugich przerw reklamowych Cele Dyrektywy:
- zapewnienie swobodnego przepływu usług nadawczych w ramach rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności kulturowej, prawa do odpowiedzi, ochrony konsumentów i ochrony nieletnich.
- wspieranie dystrybucji i produkcji europejskich programów audiowizualnych - np. upewniajac sie sie ze bedą one zajmować czołowe miejsce w programach telewizyjnych
Zasada ogólna :
Państwa członkowskie nie mogą nie mogą ograniczać retransmisji na swoim terytorium programów telewizyjnych z innych państw członkowskich. Oczywiście, istnieje możliwość zawieszenia retransmisji w przypadku łamania dyrektywy Nadawanie i kwoty produkcyjne W celu zachęcenie do dystrybucji i produkcji europejskich Programów telewizyjnych, Panstwa członkowskie muszą na tyle na ile to możliwe, skłonić nadawców do przeznaczenia większości czasu antenowego Na europejskie programy, z wyłączeniem czasu przeznaczonego na nadawanie wiadomości, wydarzeń sportowych, gier, reklam i przekazów tekstowych (art. 4 i 6)
Istotny również wydaje się być artykuł 5  Dyrektywy stanowiący o niezależnej kwocie europejskiej: "Jeśli będzie to wykonalne, państwa członkowskie zapewnią, za pomocą odpowiednich środków, zarezerwowanie przez nadawców co najmniej 10% czasu nadawania programu lub, wedle uznania, 10% budżetu programowego dla utworów europejskich wyprodukowanych przez producentów niezależnych od nadawców (...) proporcja ta będzie osiągana stopniowo, z zastosowaniem odpowiednich kryteriów. Musi ona zostać osiągnięta także poprzez rezerwowanie odpowiedniego udziału utworów nowych, tzn. utworów nadawanych w ciągu 5 lat od ich produkcji".
Należy podkreślić, iż niektóre państwa unijne poszły jeszcze dalej: na przykład we Francji co najmniej 60% czasu antenowego muszą zajmować programy europejskie, w tym 40% - francuskie.
Ważnym elementem unijnych regulacji jest gwarancja prawna dotycząca transmisji wydarzeń publicznych. Wymóg nadawania programów wyprodukowanych w krajach członkowskich (art. 4 i 5 Dyrektywy) zmusza nadawców do inwestycji w produkcję programów i filmów. Natomiast konieczność nadawania określonej liczby najnowszych produkcji (art.5) sprzyja urozmaiceniu oferty programowej. 
Nowelizacja dyrektywy (29 listopada 2007) Była potrzebna ponieważ: była konieczność uwzględniania nowych form telewizji, takich jak telewizja przez Internet czy telewizja dostępna przez telefony komórkowe. Nowelizacja rozszerzyła także zakres dyrektywy (oprócz dwóch kwestii wymienionych wcześniej) o tzw. Telewizję na żądanie


(…)

… być wyraźnie informowani o każdym lokowaniu produktu.
We wszystkich przypadkach lokowanie produktu musi spełniać pewne wymogi, np.:
— lokowanie produktu nie może mieć miejsca w programach informacyjnych i dotyczących bieżących wydarzeń oraz w programach dla dzieci;
— zakazuje się lokowania niektórych towarów, np. wyrobów tytoniowych i leków wydawanych na receptę.
b) Reklama
Czas reklamowy nie może przekroczyć 15% czasu transmisji w ciągu dnia i 20% w ciągu danej godziny.
Reklama nie powinna naruszać przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną ani stanowić pogwałcenia godności ludzkiej.
Osoby niepełnoletnie powinny być chronione przed reklamą niezdrowej żywności.
Ponadto dyrektywa zawiera inne ważne elementy, np. zobowiązanie do zachęcania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz