Uniwersytet w Białymstoku - strona 65

Międzynarodowe Stosunki polityczne - Realizm

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274

Realizm to jedno z podejść badawczych na gruncie nauki o stosunkach międzynarodowych - realizm można słusznie wywodzić od Tukidydesa, Thomasa Hobbesa - wg poglądów tego ostatniego człowiek m...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Rozszerzenie NATO o nowe państwa...

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Rozszerzenie NATO o nowe państwa w 1999 r. Ustalono również, że droga do rozszerzenia NATO będzie otwarta dla nowych państw - w dniach 8-9 lipca 1997 r. w czasie szczytu madryckiego podjęto decyzję o zaproszeniu do rozmów na temat członkostwa trzy państwa: Polskę, Czechy i Węgry oraz podpisano w dn...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Ruch państw niezaangażowanych

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH POLITYKA NIEZAANGAŻOWANIA - POJĘCIA PODSTAWOWE NEUTRALNOŚĆ - pojęcie z łac. neuter - obojętny, żadne z dwóch, pierwszy raz w pracach Vattela, Hübnera; przyjęcie przez państwo polityki bezstronności, której treść określana jest przez prawo międzynarodowe. Status

Międzynarodowe Stosunki polityczne - Stosunki międzynarodowe - geneza...

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 420

Stosunki międzynarodowe - geneza stosunków międzynarodowych pojawiła się już w starożytności, kiedy jeszcze nie było wykształconych państw. Oddziaływania między uczestnikami stosunków międzynarodowych - podstawowym i pierwotnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych są państwa; czy stosunki te ist...

Międzynarodowe stosunki polityczne - System bezpieczeństwa zbiorowego ...

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ Głównym celem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; państwa znajdujące się w takim systemie uznają bezpieczeństwo za cel nadrzędny - zapewniany przez system instytucjonalny i organy odpowiedzialne za te cele;...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Unia afrykańska

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

UNIA AFRYKAŃSKA Na XXXVI szczycie Zgromadzenia Państw i Rządów przyjęto projekt Aktu Ustanawiającego Unię Afrykańską, gdzie zapisano , że integracja będzie prowadzona na szczeblu mniejszych regionów. 8-9 . IX. 1999r. w Syrcie : M. al- Kad...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Ważniejsze konflikty w Afryce

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

WAŻNIEJSZE KONFLIKTY I PROBLEMY W AFRYCE : Wojna o niepodległość Algierii : Wojnę o niepodległość Algierii poprzedziło uzyskanie niepodległości przez Maroko (2 III 1956) i Tunezję (15 VI 1956). Ogromną rolę odegrało 1,1 mln kolonistów francuskich - Algieria uznawana była za integralną część teryto...

Miedzynarodowe stosunki polityczne - Wielkie rozszerzenie NATO

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Wielkie rozszerzenie NATO Na roboczym spotkaniu szefów państw i rządów NATO 13 czerwca 2001 r. oficjalnie zapowiedziano, że decyzja o rozszerzeniu NATO zapadnie podczas szczytu praskiego. Zasadniczym elementem przygotowań do rozszerzenia NATO była realizacja przez trzy lata Planu Działań na rzecz C...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Wielkość emigracji

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Wielkość emigracji - pierwsza emigracja Niemców w USA; ponad 46,5 mln Amerykanów przyznaje się do niemieckiego pochodzenia - jeden z powodów braku zainteresowania USA w trakcie I oraz II wojny światowej. Polsk emigracja w USA odegrała ważną rolę, ponieważ zdołała przekonać USA, aby przyjąć Polskę d...