Uniwersytet Szczeciński - strona 81

Metryka-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy, przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Metryka dla mapy prowadzona techniką klasyczna zakładane jest dla każdego arku...

Niwelacja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1673

Niwelacją nazywamy pomiary geodezyjne mające na celu wyznaczenie wysokości obranych punktów względem ustalonego i przyjętego poziomu odniesienia niwelacja geometryczna - wyznaczanie przewyższeń mierzonych przy spoziomowanej osi celo...

Odwzorowanie kartograficzne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Odwzorowanie kartograficzne jest sposobem przedstawienia powierzchni globu ziemskiego lub jego fragmentu w taki sposób, aby każdemu punktowi na powierzchni odniesienia (elipsoidzie) odpowiadał ściśle określony punkt na płaszczy...

Skala bazowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1883

Skala bazowa: Najmniejsza jednostka dla jakiej okresla się skale bazową postaci klasycznej i numerycznej jest obręb ewidencji. Skalę bazową okresla się na podstawie -stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treśc -prz...

Skala mapy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Skala mapy (czasem używany jest również termin podziałka mapy ) - stosunek wielkości modelu Ziemi, dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy do rzeczywistej wielkości Ziemi. Rodzaje zapisu skal na mapach:

System nakładek tematycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

System nakładek tematycznych: O- osnowy geodezyjne E- ewidencja gruntów i budynków U- sieci uzbrojenia terenu S-sytuacja powierzchniowa W- rzeźba terenu R- realizacyjne uzgodnienia projektowe Do elementów sieci uzbrojenia zalicza się; urządzenia inżynieryjno-techniczne nadziemne urz. inż-tech. Naz...

Szczegóły terenowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Szczegóły terenowe dzieli się na 3 grupy: I - przedmioty sytuacji terenowej o wyraźnych konturach zachowujących swa niezmiennośc w okresach wieloletnich, trwale związane podłożem, jak: -znaki graniczne -ustabilizowane znakami trwałymi: p...

Trilateracja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Trilateracja jest jednocześnie metodą i zarazem technologią wyznaczania położenia punktów geodezyjnych na powierzchni Ziemi za pomocą sieci trójkątów, w których pomierzono wszystkie boki. Jest także siecią liniową (odległościową), czyli konstrukcją, w której jako obserwacje nie występują kąty, lecz...

Zadania geodezji-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Zadania geodezji : Badanie kształtu, rozmiarów Ziemi oraz stanu i zmian środowiska geograficznego. Sporządzenie modelu matematycznego i mechanicznego bryły ziemskiej. Dostarczanie danych dla systemów informacji przestrzennej. Wykorzystanie informacji o terenie dostarczanych poprzez pomiary i dok...

Aspekty w logistycznej obsłudze klienta-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Rolę logistycznej obsługi klienta można rozpatrywać na kilku płaszczyznach: aspekt czynnościowy aspekt wykonawczy aspekt procesowy Ad 1. aspekt czynnościowy - zestaw podstawowych czynności, które są realizowane, aby zapewnić obsługę klienta (elementy obsługi: fakturowanie, listy przewozowe, za ...