Uniwersytet Szczeciński - strona 82

Podział magazynów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 7714

Rodzaje magazynów Magazyny według pełnionych funkcji możemy podzielić na: magazyny długoterminowego składowania (centralne i regionalne) magazyny przerobowe magazyny operacyjne magazyny przeładunkowe Magazyny według szczebli magazynowania możemy podzielić na6: magazyny zakładowe (zlokalizowane prz...

Logistyczna obsługa klienta-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

Logistyczna obsługa klienta Logistyczna obsługa klienta jest jednym z kluczowych czynników. Rola logistyki w obsłudze klienta % 100 0 Definicja logistycznej obsługi klienta Oznacza zdolność systemu logistycznego przeds. do zabezpiecz...

Podział robotów mobilnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1974

Roboty mobilne można podzielić na: Poruszające się po stałym torze jezdnym Autonomiczne roboty mobilne Poruszają się do przodu W przód i w tył W każdą stronę Jednymi z ograniczeń na ruch robota SA ograniczenia zwane więzami, dotyczące przestrzeni, w której robot może się poruszać. Nie można prz...

Przenośniki taśmowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1715

Przenośniki taśmowe: Przenośniki członowe . Przemieszczają ładunek za pomocą cięgna, do którego przymocowane są człony w postaci płyt i koryt, stanowiące element niosący ładunek. Mogą one praco...

Środki transportu przedmiotów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071

Środki transportu przedmiotów w ESW mogą składać się z dostępnych na rynku wyrobów licznych producentów wyspecjalizowanych w technice transportu lub mogą być projektowane indywidualnie do budowanego systemu wytwarzania. Spośród wielkiej oferty rynkowej na szczególną uwagę zasługują systemu modułowe...

Cecha cięcia i spawania laserowego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Cechą cięcia i spawania laserowego j est punktowe wprowadzenie energii w strumieniu promieniowania o wysokiej energii. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia czy piony i dokładnego utrzymania wymiarów jest dokładnie prowadzony strumie...

Czynniki i cele powstania i rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarza...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1449

Czynniki i cele powstania i rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarzania: Związane z rynkiem wyrobów: Wzrost konkurencji między producentami Zmieniający się popyt na wyrobu Dostosowanie asortymentów do życzeń odbiorców Krótsze cykle życia wyrobów Związane z przedsiębiorstwem: Zmniejszenie zy...

Formy organizacji produkcji-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

Formy organizacji produkcji: Rozróżnia się następujące formy organizacji systemów wytwarzania: Struktury skoncentrowane autonomiczną stację obróbkową ASO można zdefiniować jako sterowane komputerowo automatyczne stanowisko obróbkowe, w skład której wchodzi

Korzyści z robotyzacji stanowisk wytwarzania-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Korzyści z robotyzacji stanowisk wytwarzania Zastosowanie zrobotyzowanych stanowisk wytwarzania poprawia jakość wyrobów, zwiększa powtarzalność geometryczną wykonywanych przedmiotów Zapewnia powtarzalność parametrów procesu Umożliwia bieżącą kontrolę jakości poprzez monitorowanie parametrów techn...

Metoda TIG-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

Metoda TIG - elektrodą jest pręt wolframowy, a spoiwo podawane jest osobno. Spawanie odbywa się w osłonie 1 - gaz ochronny, 2 - spoiwo, 3 - elektroda wolframowa, 4 - styk prądowy, 5 - dysza, 6 - źródło prądu Zajarzenie się łuku nie ...