Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 32

Powszechna ochrona powierzchni ziemi - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Powszechna ochrona powierzchni ziemi Ochrona powierzchni ziemi jest jakościowa + ochrona przed ruchami masowymi i ich skutkami Sposoby osiągania jak najlepszej jakości powierzchni ziemi: Racjonalne gospodarowanie Zachowanie wartości przyro...

Powszechna ochrona roślin - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Powszechna ochrona roślin Zadaniem gminy jest zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień Wypalanie Zabronione jest wypalanie roślinności: Na łąkach Pastwiskach Rowach Nieużytkach Pasach przydrożnych Szlakach kolejowych W trzcinowiskach i szuwarach Dozwolone ...

Pozwolenia emisyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Pozwolenia emisyjne Zasady ogólne Pozwolenia emisyjne potrzebne są na eksploatację instalacji powodującej: Wprowadzenie gazów/ pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi Wytwarzanie odpadów Szczególny typ to pozwolen...

Pozwolenie wodnoprawne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1092

Pozwolenie wodnoprawne Do korzystania szczególnego potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne Wyjątki (korzystanie szczególne zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego): Uprawianie żeglugi śródlądowej (w tym holowanie i spław drewna)...

Prace geologiczne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Prace geologiczne Prace geologiczne wymagają sporządzenia ich projektu prac geologicznych staje się on elementem wniosku koncesyjnego gdy koncesja wymagana gdy nie jest elementem wniosku koncesyjnego to zatwierdza go

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995r. Ochrona polega zwłaszcza na: Ochronie ilościowej (ograniczaniu zmian przeznaczenia) Poprawianiu wartości użytkowej i zapobieganiu obniżaniu produktywności Zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji ...

Przedmiot prawa wodnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Przedmiot prawa wodnego Prawo wodne dotyczy: Wód śródlądowych W ograniczonym zakresie - wód morskich Prawa wodnego nie stosuje się np. do: Poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych Solanek, wód leczniczych i termalnych Wprowadzania do górotworu wód z odwadniania zakładów górniczych Obowią...

Zagadnienia kwalifikacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Zagadnienia kwalifikacyjne. Łącznik miejsca położenia przedmiotu prawa rzeczowego ( lub posiadania). Nie sprawia trudności oznaczenie położenia nieruchomości. Wątpliwości przy oznaczeniu położenia ruchomości. Przyjmuje się że chodzi o rzeczywiste położenie rzeczy w znaczeniu czysto fizycznym. B...

Zakres zastosowania statutu personalnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

ZAKRES ZASTOSOWANIA STATUTU PERSONALNEGO. Do zakresu działania statutu personalnego osoby prawnej należy przede wszystkim ocena: kwestii wiązanych z istnieniem osoby prawnej (powstanie, przekształcenie, ustanie). Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Jej charakter prawny. Wewnętrzna...

Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1484

Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku Środki karne z kk istotne w prawie środowiska: Przepadek przedmiotów na rzecz SP Obowiązek naprawienia szkody Nawiązka, zwłaszcza na cel związany z ochroną środowiska Kodeks karny zawiera rozdział przestępstwa przeciwko środowisku Powodowanie zan...