Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 31

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Podmiot zbiorowy - osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej Nie są nimi: SP J.s.t. i ich związki Organy państwowe i samorządowe Podmiot ...

Ogrody botaniczne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt Ogród botaniczny - miejsce ochrony ex situ roślin Ogród zoologiczny - miejsce ochrony ex situ zwierząt i publicznej ekspozycji minimum 7 dni w roku Na prowadzenie ogrod...

Opłaty za działalność regulowaną prawem - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Opłaty za działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym Są to: Opłata eksploatacyjna Opłata quasi-eksploatacyjna Opłata podwyższona (sankcyjna) Opłata eksploatacyjna Iloczyn stawki oraz ilości kopaliny wydobytej Dla k...

Opłaty za korzystanie ze środowiska - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Opłaty za korzystanie ze środowiska Zależą się z tytułu: Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Pobór wód Składowanie odpadów Usuwanie drzew lub krzewów Niektóre działalności regulowane prawem geologicznym i górniczym W prawie geologicznym i górniczym obowiązek samoob...

Opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód (ziemi) Wolny od opłat jest pobór wód: W celu przerzutów Na potrzeby energetyki wodnej pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości i jakości Na potrzeby pomp ciepła Na potrzeby odwiertów lub otworów strzałowych Pochodzącej z odwodnienia gruntów, ...

Opłaty za usuwanie drzew - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Opłaty za usuwanie drzew (krzewów) Ustalane w zezwoleniu na usunięcie drzewa Zwolnienie z opłaty: Drzew na których usunięcie nie trzeba zezwolenia Usuwane na podstawie zezwolenia przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Które obumarły z przyczyn niezależ...

Organizmy zmodyfikowane genetycznie - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Organizmy zmodyfikowane genetycznie Organizm zmodyfikowany genetycznie - organizm inny niż człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niewystępujący naturalnie Zadania ministra wł. ds. ochrony śro...

Organy administracji wodnej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Organy administracji wodnej Organy administracji właściwe w sprawach gospodarki wodnej są: minister właściwy ds. gospodarki wodnej Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wo...

Państwowy monitoring środowiska - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Państwowy monitoring środowiska Państwowy monitoring środowiska - system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska + gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku Gromadzi systematycznie dane dla organów administracyjnych i dla społeczeństwa Informacje te dotyczą: Jakośc...

Planowanie przestrzenne w województwie - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Planowanie przestrzenne w województwie Jest ono zadaniem samorządu województwa - sporządza on plan zagospodarowania przestrzennego województwa Procedura: Uchwała sejmiku województwa o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa Ogłoszenie formy, miejsca i term...