Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - strona 2

note /search

Analiza chemiczna i fizyczna wody - Odra

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biomonitoring środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

Analiza chemiczna I fizyczna wody   w Odrze Badane na zajęciach próbki wody pochodzą znad Odry. Wcześniej ustaliliśmy sześć  stanowisk pobraniowych.  Rys1.   Schematyczny   rysunek   naszego   miejsca   pobierania.   Iks   w   kółku   oznacza   stanowisko  pobraniowe  Próbki były pobierane do pół...

Badanie jakości wody jeziora Zabrodzie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Bioróżnorodność środowiska wodnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

Badanie jakości wody jeziora k. wsi  Zabrodzie Lokalizacja Jezioro położone jest  w połowie odcinka między ostatnimi zabudowaniami wsi Zabrodzie a  skrzyżowaniem ulicy Zabrodzkiej z ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest ono otoczone małym lasem (około 20 metrów długości od lini  jeziora) za który...

Badanie rzeki Sag

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Bioróżnorodność środowiska wodnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2037

Badanie jakości wody rzeki Sag w  Zakopanym Lokalizacja miejsca Rzeka ta położona jest  w południowo-wschodniej części Zakopanego tuż przy granicy ze Słowacją. O długości 27 km. Źródło rzeki znajduje się na Kozlistej Górze, która uchodzi do   rzeki Zakopianki, jednej z największych rzek w Zakopan...

Prezentacja o rysiu euroazjatckim

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ekologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1603

Populacja Rysi euroazjatyckich na terenie  polski (Ryś euroazjatycki Lynyx lynx) Struktura przestrzenna:  Rysie Euroazjacie to zwierzęta TERYTORIALNE, charakterystyczne dla nich jest rozmieszczenia  poziome typu równomiernego tzn, że teren zajmowany przez jedną populacje jest podzielony  na rewir...

Makrofitowa metoda oceny rzek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Indeksy biologiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1281

Makrofitowa Metoda Oceny Rzek –określanie klasy czystości  na podstawie MTR i MIR  Lp.  Gatunek  Pokrycie  [m2]  Pokr./pow.  SCV = Pi  STR  Li  Wi  STR*SCV  =CVS  Li*Wi*Pi  Wi*Pi  1.  Mozga trzcinowata  (Phalarisarundinacea)  4  4%  4  -  2  1  -  8  4  2. 

Anova duczynnikowa z dwoma elementami w podgrupie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

Lista 4 H0(1):  Czynnik ilość fitazy nie wpływa na masy kurcząt powodując różnice w  średnich wewnątrz grup.  H1(1) : Ilość fitazy wpływa na masy kurcząt i wywołuje istotne różnice w średnich.  H0(2):  Czynnik fosforany nie wywołuje różnic pomiędzy średnimi masami kurcząt  w grupach.  H1(2):  Fos...

Sprawozdanie z anovy trzyczynnikowej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Raport z ćwiczeń: 03-12-2012 Zad.1 H0: Średni dobowy przyrost masy ciała kaczek w grupach doświadczalnych jest taka sam, niezależenie  od płci. H0: Średni dobowy przyrost masy ciała kaczek w grupach doświadczalnych jest taka sam, niezależenie  od lini  produkcyjnych. H0: Średni dobowy przyrost ma...

Materiał do badań w mikroskopie świetlnym

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Techniki mikroskopowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2051

3. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM   Każdy preparat mikroskopowy musi spełniać trzy podstawowe warunki:   musi być przejrzysty (oglądany jest w świetle przechodzącym), czyli odpowiednio cienki.  Grubość preparatu nadającego się do rutynowego mikroskopowania nie powinna p...

Raport o palących matkach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Testowanie hipotez
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Praca zaliczeniowa z testowania hipotez  statystycznych „palące matki a zdrowie dziecka”  Badania epidemiologiczne dowodzą, że palenie jest odpowiedzialne za zmniejszenie wagi  noworodka o 150 do 200 gramów.   Studia te dowodzą również, że palącematki dwukrotnie częściej niż niepalące rodzą dzi...

Podstawowe zagadnienia z genetyki populacji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2380

1 Genetyka populacji Genetyka Chromosomy Geny Zasady  dziedziczenia Mechanizmy i  rodzaje mutacji Etc … Populacja Okre lenie co to jest populacja Rodzaje populacji Zachowania populacji Mechanizmy działaj ce w populacji 2 Populacja Populacja bio...