Badanie rzeki Sag

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie rzeki Sag - strona 1 Badanie rzeki Sag - strona 2 Badanie rzeki Sag - strona 3

Fragment notatki:


Badanie jakości wody rzeki Sag w  Zakopanym Lokalizacja miejsca Rzeka ta położona jest  w południowo-wschodniej części Zakopanego tuż przy granicy ze Słowacją. O długości 27 km. Źródło rzeki znajduje się na Kozlistej Górze, która uchodzi do   rzeki Zakopianki, jednej z największych rzek w Zakopanym. Cel badań W pobliżu rzeki znajdują się pola uprawne stąd istnieje spore ryzyko zanieczyszczenia rzeki   nawozami albo środkami ochrony roślin. Owe środki mogą dzięki opadom atmosferycznym   przedostać się do gleby w wyniku spływu powierzchniowego lub podziemnego.  Kolejnym czynnikiem wpływającym na jakość wody jest znajdująca się tuż przy ujściu rzeki   fabryka chemiczna, której odpady kierowane są do rzeki. Mamy podejrzenia, iż owa rzeka   wykazuje skłonność do eutrofizacji, w wyniku dużej zawartości fosforu w wodzie, co powoduje   niedobór tlenu. Na stan jakości rzeki mogą wpływać również dopływ rzeki. Celem moich   badań jest sprawdzenie czy owe czynniki  mogą wpływać na stan jakości wody badanej rzeki,   czy działalność człowieka ma wpływ na eutrofizację rzeki. Jest to dosyć ważne, ponieważ w   rzece żyją zwierzęta, które ogranicza niedobór tlenu, albo nadmierne zanieczyszczenia. Miejsca pobierania próbek  Próbki zostały pobrane w różnych miejscach. Cała ich suma wynosi 9. Pierwsza próbka została   pobrana tuż przy źródle, kolejna przed dopływem kolejnej rzeki, następna przy ujściu rzeki  dopływającej, czwarta przy połączeniu się dwóch rzek, piata przed ziemią użytkowaną  gospodarczo, szóstą za tym terenem, kolejną przed rejonem zurbanizowanym, a następny tuż  za nim, a ostatnia próba została pobrana tuż przy ujściu. Organizacja badania  Próbki zostaną pobrane raz  po intensywnych opadach w celu wpływu ustalenia jakości  szkodliwego działania człowieka na stan wody. Grupa badawcza z Wrocławia wyjeżdża  rankiem 20 maja z stolicy Dolnego Śląska. Badania rozpoczynamy 23 maja 2009 roku,  ponieważ 22 maja mają w badanym przez nas rejonie spore opady. W okolic godziny ósmej  powinniśmy znaleźć się u źródła rzeki. Wraz z upływem czasu będziemy przy innych  stanowiskach. Badania powinny zostać zakończone o przed godzina 19. Właśnie wtedy  planowo powinniśmy pobrać próbkę z ostatniego stanowiska, którym jest ujście do rzeki. W  celu pobrania próbek ze źródła potrzebny nam będzie sprzęt wspinaczkowy. Do wykonania  dalszych badań potrzebna będzie łódź dwuosobowa z napędem elektrycznym do tego musi  posiadać przystosowanie do przymocowania windy hydrobiologicznej. W celu dokładnego 

(…)

…. W każdym naczyniu będzie znajdowała się próbka wody o wielkości jednego litra.
Przed wykonaniem doświadczenia powinnyśmy umyć naczynia oraz ścianki, aby uniknąć
reakcji składników próbki z naczyniem. Naczynia muszą być dokładnie wymyte i wypłukane.
Użyjemy do tego wody wodociągowej, detergentu oraz chlorowodoru. Przed napełnieniem
naczynia daną wodą, musimy przepłukać pobieraną wodą szkło czy butelkę…
…, ochładzamy je do temp 2-5 stopni Celsjusza.
Następnie dodajemy chloroform do oznaczenia odpowiednich związków organicznych. Na
miejscu zbadamy miedzy innymi temperaturę, odczyn, przewodnictwo elektrolityczne wody. O
godzinie 21 powinniśmy się znaleźć w pobliskim laboratorium w Zakopanym. Naczynia
transportujemy w warunkach chłodniczych samochodem.
Wskaźniki fizyczne jakości wody dla prób
 Barwa
 Zapach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz