Ustalanie położenia zwierciadła wody gruntowej i pobieranie próbek wody - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalanie położenia zwierciadła wody gruntowej i pobieranie próbek wody - wykład - strona 1 Ustalanie położenia zwierciadła wody gruntowej i pobieranie próbek wody - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Ustalanie położenia zwierciadła wody gruntowej i pobieranie próbek wody
W czasie wierceń należy prowadzić obserwacje i pomiary poziomu zwierciadła wody gruntowej dla każdej warstwy wodonośnej. Po stwierdzeniu w czasie wiercenia obecności wody na dnie otworu wiertniczego, wiercenie należy przerwać i przeprowdzić pomiary zwierciadła wody w odstępach 2-5 min. Pomiary należy zakończyć w czasie, gdy na wykresie zależności głębokości zwierciadła wody od czasu (rys. 15.4), można wyznaczyć
asymptotę równoległą do osi czasu z dokładnością do 5 cm. Położenie asymptoty określa poziom zwierciadła wody gruntowej. W razie bardzo powolnego wznoszenia się wody w otworze, można otwór pogłębić o 0,5-1,0 m.
Z górnych warstw wodonośnych, w strefie posadowie­nia fundamentów, pobiera się z kilku otworów wiert­niczych po 2 próbki wody do badań chemicznych, wykony­wanych w celu określenia agresywności wody w stosunku do betonu i stali.
Próbki wody pobiera się — bezpośrednio po zakoń­czeniu pomiarów poziomu zwierciadła wody w warstwie wodonośnej — do dwóch butelek o pojemności 1 dm3 i 0,5 dm3, przy użyciu specjalnego próbnika, zapewniające­go zachowanie naturalnego składu chemicznego wody. Próbka o objętości mniejszej służy do zbadania zawartości wolnego (agresywnego) C02. W celu związania wolnego CO, w pobranej wodzie do naczynia wsypuje się 2-3 g sproszkowanego i przemytego marmuru. Po zamknięciu butelek korki należy zaparafinować. Na butelki nalepia się metryczki identyfikujące próbki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz