Uniwersytet Łódzki - strona 306

Czynniki wpływające na oddziaływanie korporacji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Czynniki wpływające na oddziaływanie korporacji. a) rozwój nowoczesnych technologii umożliwia przepływ informacji. Pozytywnym aspektem poprawy rozwoju jest swoboda wymiany myśli, działań. Powstanie organizacji międzynarodowych wiąże się z nowoczesnym przepływem informacji. Skutkiem przepływu infor...

Dylematy dotyczące regionalizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

Dylematy dotyczące regionalizmu: a) czym jest, alternatywą czy instrumentem wobec globalizacji? b) efektem ubocznym zaniku równowagi jest odmrożenie dawnych konfliktów regionalnych( w s...

Etapy globalizacji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1141

Etapy globalizacji I etap - odkrycia geograficzne umożliwiły poznanie nowych terytoriów, bogactw, wymiany handlowej i gospodarczej między odległymi obszarami II etap - wynalezienie druku i maszyn parowych - szybsze przemieszczanie usprawniło proces rozprzestrzeniania kultury piśmiennej; ( I i II ...

Globalizacja i pojęcie siły, ocena sceptyków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Globalizacja i pojęcie siły. a) Źródłem siły są różne międzynarodowe organizacje, np. Bank Światowy, MFW; b) Korporacje międzynarodowe wpływają na relacje międzynarodowe, to oddziałuje na SM; c) Źródło siły nie jest zlokalizowa...

Globalne sieci i społeczeństwo obywatelskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Globalne sieci a) organizacje międzynarodowe (NATO, ONZ, Bank światowy, MFW) oddziaływają globalnie b) globalne sieci polityczne (korporacje, aktorzy pozarządowi) c) d) komitet bazylejski - zrzeszenie szefów banków centralnych e) od 1945 r. sieci są coraz gęstsze - zarządzają globalnymi problem...

Klasyfikacja instytucji bezpieczeństwa regionalnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Klasyfikacja instytucji bezpieczeństwa regionalnego: a) klasyczne sojusze regionalne: NATO Unia Zachodnioeuropejska WNP ANSUS (Australia, Nowa Zelandia, USA) Organizacja regionalne o charakterze politycznym, ale obejmujące też współpracę wojskową: OBWE Grupa Wyszehradzka ASEAN c) Organizac...

Nowe sposoby rozumienia suwerenności - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Nowe sposoby rozumienia suwerenności (ład powersalski) a) możliwość wspólnego wykonywania władzy państwowej - to współdziałanie łączy się z rezygnacją z autonomii państwowej 10. Model państwa ??? (ład powersalski) a) zdezagrowany: urzędnicy opowiadający się za określonym zakresem pracy, współpra...

Pojęcie globalizacji i reginalizacji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 462
Wyświetleń: 959

Globalizacja i regionalizacja 1. Globalizacja - bardzo złożona definicja, wielowymiarowa, dotyka różnych dziedzin: pochodzenie, definicja, kontrowersje wokół globalizacji; Regionalizacja wynika z globalizacji; Teoretycy wyszli z założenia (na podstawie obserwacji świata), że istnieją pewne zjawis...

Problem uchodźców - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Problem uchodźców II połowa XX wieki pocz. lat 90 Przyczyny: zmiany polityczne i pogarszające się warunki naturalne. Ocenia się, że w drugiej połowie lat 90 - 20 mln na świecie Jednokierunkowy przepływ uchodźców: Wschód -- Zachód Południe -- Północ (granica USA i Meksyku) Azja -- Europa Asy...

Problemy ludnościowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Problemy ludnościowe a) problem centralny: - kwestia zharmonizowania ludzkości z rytmem procesów zachodzących w biosferze - problem narastał w ostatnich dekadach 2 mld lat, aby ludność liczyła 1 mld 2 mld ludności w ciągu 100 lat 3 mld ludno...