Uniwersytet Łódzki - strona 307

Regionalizacja i problem dualistycznego podejścia do regionalizacji

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Problem dualistycznego podejścia do regionalizacji Traktowana jest jako zjawisko będące alternatywą dla globalizacji (amerykanizacji, problemów ekonomicznych, wioski globalne) Świadomość ludzi, że procesy globalizacji nie rozwiążą problemó...

Założenia globalizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 168
Wyświetleń: 805

Założenia globalizmu: a) gospodarka determinuje rzeczywistość międzynarodową b) przekonanie o istnieniu światowego systemu kapitalistycznego, który jest wszechogarnięty; c) determinuje zachowanie aktorów na scenie międzynarodowej d) świat dzieli się na 3 regiony: geoekonomiczne centrum - kumulu...

Zakres przedmiotowy - V ścieżek - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Zakres przedmiotowy - V ścieżek a) I ścieżka gospodarcza: - dotyczy wymiany handlowej, usług, przepływu kapitału; - efektem jest gospodarka transnarodowa, pojęcie turbokapitalizmu b) ścieżka informacyjna: - nacisk na Internet, telewi...

Zjawisko bezpieczeństwa kulturowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1008

Zjawisko bezpieczeństwa kulturowego: a) ważnym wymiarem jest kultura jako całokształt dorobku duchowego, materialnego danej całości. Kultura ta może być ważnym środkiem w polityce zagranicznej- może być podmiotem i przedmiotem w polityce zagranicznej. Pastwo może ją chronić i przy pomocy środków pr...

Problemy z regionalizacją gospodarczą - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizm
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Problemy z regionalizacją gospodarczą: a) pogorszenie kondycji budżetów narodowych b) napięcia społeczne c) drenaż mózgów d) nieefektywna alokacja zasobów między państwami e) zanik gospodarki narodowej na rzecz wspólnej gospodarki regionalnej 9. Podstawowe etapy Integracji regionalnej: a)

Regionalizm a gospodarka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizm
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1673

Regionalizm a gospodarka. W regionalizmie gospodarczym są pewne fale: lata 60.- II główne motywy polityczny Wspólnoty europejskie, AEAN gospodarczy Ameryka Łacińska (pewne rozwiązania związane z chęcią uniezależnienia się od państw bardziej rozwiniętych, a integracją ze słabiej rozwiniętymi państ...

środki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

Środki prawne - tym mianem określamy przewidziane przez kodeks prawne możliwości kwestionowania przez strony lub inne uprawione podmioty rozstrzygnięć administracyjnych celu spowodowania ich weryfikacji tzn. zmiany , uchylenia lub stwierdzenia nieważności . Wyróżniamy : zwyczajne i nadzwyczajne śro...

Dowód z zeznań świadków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

DOWÓD Z ZEZNAŃ ŚWIADKÓW Świadkiem jest osoba ,która posiada wiedzę na temat stanu faktycznego sprawy niezbędną dla rozstrzygnięcia sprawy. Kodeks reguluje 3 kwestie w zakresie zeznań: 1)kto nie może być świadkiem w ogóle, 2)kto ma prawo odmówić zeznań w charakterze świadka, 3)kto może odmówić o...

Elementy decyzji administracyjnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 553

Elementy decyzji określa art.107 §1 są to: oznaczenie organu administracji publicznej (najczęściej pieczątka w lewym górnym rogu jeżeli wydaje to pracownik organu administracji ,a jeżeli decyzje wydaje piastun funkcji organu z reguły papier firmowy )oznaczenie tego organu poza względami czysto porz...

Elementy konstytutywne decyzji administracyjnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1771

W orzecznictwie przyjęto że istnieją 4 elementy konstytutywne decyzji administracyjnej: oznaczenie organu; oznaczenie strony; rozstrzygnięcie; podpis osoby reprezentującej organ Każdy akt który spełnia te 4 elementy jest decyzja administracyjna w rozumieniu kodeksu. Oczywiście wadliwa ale decyz...