Uniwersytet Łódzki - strona 305

Teoria idoli Bacona, Zagadnienie mitów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2583

Teoria idoli Bacona. Idole - z języka greckiego straszydła, zjawy pojawiające się naszemu rozumowi, to inaczej błędy ludzkiego rozumu (współcześnie nazywane zabobonami lub mitami). Bacon wprowadził termin „idole” do filozofii w XVII w. Wyodrębnił 4 rodzaje idoli: - idole jaskini - błędy rozumu o ch...

Teoria prawa natury - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Teoria prawa natury w ujęciu Grocjusza Uznawany jest za twórcę szkoły prawa natury, gdyż po czasach średniowiecza powrócił do koncepcji prawnonaturalnej charakterystycznej dla starożytności. Powiązał prawo natury wyłącznie z istotą człowieka...

Wiek XIII - okres klasyczny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Wiek XIII - okres klasyczny Okres, gdy powstają uniwersytety. Filozofia - wstęp, przygotowanie, podstawa Teologia - zwieńczenie studiów, najwyższy poziom wtajemniczenia, człowiek intelektualista. Na początku XIII w powstają zakony dominikan...

Wpływ kultury masowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

Wpływ kultury masowej. We wszystkich czasach istnieją pewne treści kulturowe, które trafiają do każdego człowieka (kultura popularna), lecz także elementy kulturowe, które trafiają tylko do osób wyżej rozwiniętych duchowo (kultura elitarna...

Zagadnienie demokracji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Zagadnienie demokracji. (w przeciwieństwie do totalitaryzmu) Cechą charakterystyczną państw demokratycznych jest pluralizm (i liberalizm) światopoglądowy - wieloświatopoglądowość oraz relatywizm moralny. Można mówić o państwie demokraty...

Zagadnienie elit w społeczeństwie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Zagadnienie elit w społeczeństwie. elita = mniejsza grupa wyodrębniona z większej na podstawie jakiegoś kryterium wspólnego wszystkim członkom np. majątkowa, rodowa; to kryterium wyróżnienia wiąże się z oceną pozytywną, opiera się na założeniu nierówności ludzi - jednostki różnią się między sobą np....

Zagadnienie zmienności i niezmienności prawa natury - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Zagadnienie zmienności i niezmienności prawa natury. Kwestią zasadniczą różniącą różne poglądy na zagadnienie prawa natury jest przyjęcie, że prawo natury istnieje obiektywnie lub, że istnieje subiektywnie. Przyjęcie założenia, że prawo natury istnieje obiektywnie oznacza uznanie, że prawo natury i...

Znamierowski - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Znamierowski: zagadnienie życzliwości powszechnej odmiany elit stosunek do demokracji a. zagadnienie życzliwości powszechnej punktem wyjścia była próba pogodzenia relatywistycznego i absolutystycznego podejścia do wartości; Znamierowski zgadza się z tezą relatywizmu, że oceny, a z nimi i wartości ...

Dostęp do jamy zęba - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Halina Pawlicka
 • Endodoncja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1631

Dostęp do jamy zęba Na podstawie podręcznika, „Leczenie kanałowe-postępowanie kliniczne” ,rozdz.6 64-80str. Zagadnienia: -punkt trepanacyjny:definicja (punkt przyłożenia do zęba wiertła) jego właściwe określenie ułatwia lokalizację, głębokość, zakres. używamy „bezpiecznych

5 elementów proekologicznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

5 elementów proekologicznych: zaplecze naukowo-techniczne bardzo rozwinięta sieć ekologiczna monitoringu jako ostrzeżenie przez zapożyczeniem; państwa skandynawskie bardzo rozwinięte; nowoczesne ustawodawstwo i bardzo restrykcyjne reguły dotyczące ochrony środowiska wysoki budżet umożliwiający p...