Uniwersytet Łódzki - strona 115

Kazimierz III Wielki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Kazimierz III Wielki Koronacja : 1333 Władca od 1333 do 1370 Poprzednik : Władysław I Łokietek Następca : Ludwik Węgierski Sytuacja przed objęciem tronu : Władysław Łokietek zmarł w 1333. Państwo było nadal rozbite i zagrożone inwazją ...

Kofederacja Barska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Kofederacja Barska 1768-1772 zbrojny związek szlachty zawiązany 29.02.1768 w Barze na Podolu. Objęła swym zasięgiem ziemie całej Rzeczypospolitej, głosiła hasła obrony wiary i wolności szlacheckich, występując przeciwko ustawom sejmowym podjętym po 1764 gł. ustawie o równouprawnieniu dysydentów ora...

Kroniki średniowieczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Kroniki średniowieczne 1. W X III stuleciu powstały między innymi : a) k. Galla zw. Anonimem 1112-1116 b) k. Wincentego Kadłubka 1190-1208 c) k. Mierzwy (Dzierzwy) zw. Inaczej k. Franciszkańską XIV w. ("Cronica Polonorum") d...

Królestwo polskie w okresie rządów Kazimierza Wielkiego - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

Królestwo polskie w okresie rządów Kazimierza Wilkiego Polityka zagraniczna: 1. Zażegnanie sporu dynastycznego z Luksemburgami - wykupienie roszczeń Jana Luksemburskiego do korony polskiej za 20 tys. kóp groszy praskich na zjeździe w Wyszehradzie. W dwa lata później zrzeczenie się praw do księstw ...

Ogólnostanowe polskie przywileje szlacheckie (1374-1505)

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Od 2 poł XIV wikeu pozycje stanu szlacheckiego wyznaczały przywileje monarsze za najważniejsze z nich uważa się przywileje : a) koszycki z 1381 b) gwarantujace szlachcie nietykalność osoby I majątu wystawione prze wł. Jagiełłe c) jedleńsko - krakowskie d) cerekwicko nieszawskie e) mielnicki OG...

Państwo wczesnopiastowskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

Państwo wczesnopiastowskie W epoce wczesnopiastowskiej władza skoncentrowana była w ręku księcia, którego wspierała rada złożona z możnowładców. Książę uosabiał państwo i bezpośrednio sprawował władzę regularnie objeżdżając wraz ze swym dworem terytorium swego kraju. Władca był najwyższym sędzią, gw...

Pokój wieczysty w Polanowie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Pokój wieczysty w Polanowie (od miejscowości "Polanowo" nad Wiaźmą), pomiędzy Rzecząpospolitą a Rosją z 14 czerwca 1634 r. kończył wojnę smoleńską 1632-1634, a w praktyce podsumowywał wojny polsko-rosyjskie toczone w I poł. XVII w. Chcąc wykorzystać naturalne osłabienie państwa w czasie z...

Powstanie Kościuszkowskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 588

Powstanie Kościuszkowskie Powstanie kościuszkowskie, powstanie narodowe przeciw Rosji, a następnie także przeciw Prusom, trwające od 24 III do 16 XI 1794. Objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego. Przyczyny wybuchu powstania Przyczyną wybuchu walk był

Prawa kardynalne - omówienie - Demokracja szlachecka

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

Prawa kardynalne są to ustawy przeforsowane w latach 1767-1768 w Warszawie na sejmie, zwanym „Repninowskim”, obejmowały podstawowe zasady ustroju demokracji szlacheckiej, gw...

Przywileje szlacheckie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

Przywileje szlacheckie 1388 - przywilej piotrkowski Władysław Jagiełło - król musiał wykupić szlachcica do niewoli, jeśli ten dostał się do niej poza granicami krraju; wypłata żołdu w wysokości 3 grzywny od kopii podczas wyprawy zagranicznej; niepowierzanie zamków osobom obcej narodowości 1422 - p...