Uniwersytet Łódzki - strona 116

Reformacja I kontrreformacja w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Reformacja I kontrreformacja w Polsce Hasła reformacyjne Lutra przedostały się do Polski w pierwszych latach po jego wystąpieniu. Szerzyły się one najpierw wśród mieszczan i uczonych, później wśród szlachty. Ruch reformacyjny rozszerzał się początkowo potajemnie, gdyż król Zygmunt Stary nie był mu ...

Rozbicie dzielnicowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

Rozbicie dzielnicowe (inaczej rozdrobnienie feudalne) od śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 do koronacji Władysława Łokietka w 1320. Wzrostu roli możnowładztwa i Kościoła oraz trwałego odejścia ziem Pomorza oraz Śląska. Na mocy testamentu Krzywoustego kraj został podzielony na dzielnice Senio...

Rozbiory Polski - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 791

Rozbiory Polski U źródeł rozbiorów leży współdziałanie Rosji i Prus na sejmie konwokacyjnym w 1764. 11 kwietnia mocarstwa te podpisały tajny aneks do traktatu sojuszniczego, w którym zobowiązały się do wspólnego wystąpienia zbrojnego przeciwko Rzeczypospolitej, gdy strony uznają, że zagrożone są ic...

Sejm walny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1078

Sejm walny - nazwa parlamentu w dawnej Polsce. Było to zgromadzenie decydujące o polityce całej Rzeczypospolitej, istniejące w okresie od XV do XVIII wieku. W tym czasie znacząco zmieniał się jego skład i charakter. Sejm walny powstał na począt...

Sejm Wielki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Sejm Wielki Katarzyna II, atakowana od północy przez Szwedów, zaangażowana w długotrwałe wojny z Turcją, zajęta walkami z Austrią o wpływy na Bałkanach, a z Prusami na Morzu Bałtyckim, zezwoliła Polskiej szlachcie na zebranie sejmu skonfederowanego (odbyło się to na zjeździe w Kunowie w 1787 roku),...

Unie polsko-litewskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Unie polsko-litewskie Idea unii polsko-litewskiej powstała w wyniku zagrożenia, jakie dla obydwu państw na przełomie XIV i XV wieku stanowił Zakon Krzyżacki. Państwo polsko-litewskie stało się jedną z potęg europejskich, co stworzyło możliwości skuteczniejszego przeciwstawienia się Krzyżakom i dawa...

Władza w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Władza w Polsce Piastowie Władcy dzielnicowi Obcy (Przemyslidzi, Andegawenowie) I Piastowie Jagiellonowie Królowie elekcyjni Władcy w okresie zaborów Piastowie Na tronie królewskim do 1370 (Kazimierz Wielki), na Mazowszu do 1526 (Janus...

Wiek XVI - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 546

Wiek XVI Wiek XVI nazywany jest w polskiej tradyscji “złotym wiekiem” za takim widzeniem jego miesca w przeszłości przemewjają: a) wszechstronny rozwój cywilizacyjny na miare epoki b) szczególna droga rozrostu tarytorialnego państwa - unia, inkorporacje c) zniesienie poddaństwa d) pozycja mocar...

Wojna o Inflanty - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Wojna o Inflanty Dania - Chrystian III (do 1559) i Fryderyk II z dynastii Oldenburgów Polska - Zygmunt II August z dynastii Jagiellonów Rosja - car Iwan IV Groźny z dynastii Roma...

Wojny z Turcją - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Wojny z Turcją Jan Sobieski wychowywany był w duchu tradycji rycerskich. Wielki wpływ na jego politykę wywarł pobyt we Francji, stąd był zwolennikiem stronnictwa francuskiego. To wydarzenie zadecydowało o wciągnięciu w życie polityczne młodego chłopaka, rozpoczynając jego karierę publiczną. Romans ...