Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 22

Instrumenty polityki fiskalnej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1785

Instrumenty polityki fiskalnej I. Istota i cele polityki fiskalnej dostarczenie państwu dochodów, funkcja alokacyjna funkcja rozdzielcza funkcja stabilizacyjnaj II. Instrumenty polityki fiskalnej Narzędzia podatkowe - podział podatków - zależność między stopą opodatkowania dochodów a wpływami do ...

Plan sześcioletni Minca - Potencjał militarny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302

Plan sześcioletni H. Minca Przygotowania do przestawienia gospodarki polskiej na tory przyspieszonej industrializacji trwały od 1948. Idea gwałtownego uprzemysłowienia jako wa...

Początki kapitalizmu w rolnictwie - Ziemie polskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Geneza i początki kapitalizmu w rolnictwie na ziemiach polskich (poł. XVIII - poł. XIXw.) Zmiany w liczbie ludności na świecie i ziemiach polskich (V - XXw.) 1 n.e. 200-300M 1000 288M ok. 1650 545M ok. 1750 728M 1900 1650M 1960 ponad 3G 1987 ponad 5G 1999 ponad 6G XI 250K od X 1,...

Polityka fiskalna państwa - Polityka gospodarcza

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1484

POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA W tradycyjnym ujęciu polityka fiskalna oznacza decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Tak rozumiana polityka fiskalna spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnia finansowanie i kształtowanie wydatków publicznych z jednej strony oraz zapewnia funkcjonowanie systemu poda...

Polityka fiskalna w Polsce istota i funkcje podatków

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 6125

Polityka fiskalna w Polsce SPIS TREŚCI Istota i funkcje podatków Rodzaje podatków Podatki bezpośrednie Podatki dochodowe Podatki pośrednie VAT Akcyza Cło 3. Sytuacja podatkowa w Polsce 1. Istota i funkcje podatków Podatek jest to przymusowe, bezzwrotne, powszechne i nieodpłatne świadczenie pie...

Polityka gospodarcza - Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1400

Polityka gospodarcza Gospodarka jako system i przedmiot polityki gospodarczej systemy ekonomiczne jego rodzaje i funkcje podstawy i funkcje polityki gospodarczej instrumenty polityki gospodarczej Rola i funkcje państwa w gospodarce Główne segmenty polityki makroekonomicznej państwa Polityka pienięż...

Polityka gospodarcza Hilarego Minca 1944-1948

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

Polityka gospodarcza Hilarego Minca (1944/45 - 1948) W momencie zakończenia wojny państwo administrowało 10K zakładów przem. z ogólnej liczby 133K. Zatrudniało jednak prawie 75% ogółu robotników. Tak więc już w pierwszych miesiącach po wojnie podstawowe przedsiębiorstwa polskiego przemysłu znala...

Polityka gospodarcza władz Polski (1926-1939)

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1386

Polityka gospodarcza władz rządowych Polski (1926-39) Wraz z kryzysem gabinetowym i brakiem inwestycji zagr. oraz polityką propagandową Niemiec („Polska państwem sezonowym”) Józef Piłsudski postanowił wrócić na arenę polit. Piłsudski uwa...

Paradygmatyzm racjonalności strategicznej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1792

PARADYGMAT RACJONALNOŚCI STRATEGICZNEJ Szkoła planistyczna - przekonanie, że źródłem racjonalizacji działań jest dobry plan. Zarządzanie niepewnością otoczenia przedsiębiorstwa - zarządzanie strategiczne . Szkoła pozycjonowania macierzowego - wyróżnikiem tej szkoły jest prezentacja oferty asort...

Reengineering - Just-in-time

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1918

Przesłanki i geneza reengineeringu Business process reengineering (BPR) - jako metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu optymalizowania trzech podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztów i terminu realizacji, jest uważana za nowy paradygmat p...