Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 73

Role domowników z problemem alkoholowym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

Role domowników z problemem alkoholowym - Bohater rodzinny - zwykle najstarsze dziecko w rodzinie, które próbuje zastąpić osobę uzależnioną w ważniejszych zadaniach domowych a domownikom dostarczyć wsparcia; kieruje się zasadą kto da radę jak nie ja - maskotka - dziecko urocze, starające się rozład...

Typy i stadia AID, choroby skrótowo.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Objaśnij skrót: - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndromy- Zespół Nabytego Upośledzenia Odporności - GRID - Gay-related Immune Deficiency - Zespół Niedoboru Odporności Gejów - HIV - Human Immunodeficiency Virus- Wirus Zespołu Nabytego Braku Odporności Immunologicznej - HTLV - ( human T-cell l...

Stopnie i objawy upojenia alkoholowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 8288

Stopnie i objawy upojenia alkoholowego. 0,3-0,5 ‰ - euforia, obniżenie krytycyzmu, obniżona koordynacja słuchowo-wzrokowa, nieco obniżona koordynacja 0,5-0,7‰ - gadatliwość, zaburzenia sprawności ruchowej, błędna ocena własnych możliwości, obniżenie samokontroli, ( PODCHMIELENIE ) 0,7-2,0 ‰ - zabur...

Formy profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem AA i ich mutacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Formy profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem AA i ich mutacji. -Dorosłe Dzieci Alkoholików ( DDA , ang. ACoA = Adult Children of Alcoholics lub ACA = Adult Children Anonymous ) - samopomocowe grupy wsparcia działające na bazie przejęteg...

Siedem faz rozwoju współuzależnienia według Sztander

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1967

Siedem faz rozwoju współuzależnienia wg. Sztander: - Faza zaprzeczania - przekonanie, że osoba uzależniona mogłaby przestać pić, gdyby chciała. Relacje z osobą uzależnioną przebiega na ciągłym ustalaniu zasad, które ta łamie. - Faza orga...

Etiologia narkomanii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1617

Etiologia narkomanii. Przyjmuje się 4 zasadnicze hipotezy: - Hipoteza o biologicznym podłożu narkomanii , zakłada, iż narkotyk w istotny sposób wpływa na procesy fizjologiczne, powodując przyjemne doznania jednostki, więc osoba odurzająca się chce je powtórzyć. - W hipotezie drugiej przyjmuje się,...

Timothy Dimoff i Steven Carter - 6 wielkich grup narkotyków

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Timothy Dimoff i Steven Carter - 6 wielkich grup narkotyków: - środki tłumiące: - wygląd: występują w postaci tabletek, pastylek lub w płynie, - działanie: przy dużych dawkach powodują oszołomienie, przyćmienie świadomości, utratę przytomności, utratę koordynacji ruchowej, niewyraźną mowę, spowol...

Sygnały ostrzegawcze w poszczególnych fazach narkomanii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Sygnały ostrzegawcze w poszczególnych fazach „narkomańskiej kariery”; charakterystyka „czerwonych sygnałów” wg Carpcra i Dimoffa. Sygnały ostrzegawcze: - w domu: * unika rozmów, przebywania z resztą rodziny, izoluje się, ma zmienne nastroje: raz jest pobudzony, agresywny, potem ospały, depresyjny, ...

Fazy wchodzenia w uzależnienie narkotyczne i opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

Fazy wchodzenia w uzależnienie narkotyczne i opis poszczególnych faz. Wg Dimoffa i Carpera: - poznanie stanu odurzenia, - stan odurzenia przyjemnością, - stan odurzenia celem nadrzędnym, - stan odurzenia normą. Wg Pospiszyl: - faza eksperymentowania - zaczyna się od pierwszego kontaktu z narkotykie...

Pojęcie i typy prostytucji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2625

Pojęcie i typy prostytucji. Jasińska - świadczenie usług seksualnych za zapłatę, bez zaangażowania uczuciowego i w zasadzie bez wyboru. McCogy - zachowanie, które dla klienta ma znaczenie seksualne, forma transakcji handlowej, towarzyszy mu uczuciowa obojętność. Antoniszyn i Marek - osoba, która st...