Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 295

Słówka unit 7

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

UN I IT7A Smell like the real thing (smell authentic) - autentyczny zapach Breeze (a light wind) - lekki wiaterek Get people in the mood for (make people feel like) - sprawić, że ludzie czują sie jak Spokeswoman - rzecznik kobiet:P Consider more effective - rozważać efektywniesze Survey - ankieta...

Matematyka - słówka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

abscissa - rzędna absolute value - wartość bezwzględna accordingly - odpowiednio accurate - dokładny addiction - dodawanie approximately equal - w przybliżeniu równe apply - zastosuj appropriate - stosowny arbitrary - dowolny arranging - zapewnienie arrowhead - grot associate - łączyć association...

Słówka matematyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

Słówka matematyczne: Arcus tanges - inverse tangent Arytmetyczny - arithmetical Bijekcja - bijection Bryła - solid Brzeg - boundary Być dowodem(czegoś)- to constitute a proof(of sth) Całk. przez podstaw. - integration by substitiution Całka nieoznaczona - indefinite integral Całka n-krotna - mult...

Umowy w turystyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Przemysław Filipczak
 • Umowy w turystyce
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

UMOWY W TURYSTYCE Umowa -   to czynność prawna dokonywana pomiędzy dwiema lub więcej stronami  kształtująca ich wzajemne prawa i obowiązki.  Umowy są: • podstawowym   instrumentem   kształtowania   stosunków   cywilnoprawnych   w  różnych dziedzinach życia, w tym także w turystyce • pozwalają   w  ...

Zasady księgowe a podatkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 735

Kiedrowska. Notatka składa się z 1 strony. Zasady księgowe a podatkowe • Zasada memoriału - w prawie podatkowym występuje zasada kasowa (odsetki, itp.) • Zasada współmierności przychodów z kosztami - w pełni akceptowana przez prawo...

Kryteria podziału turystów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

KRYTERIA PODZIAŁU TURYSTÓW FIZYCZNI: Wypoczynek, leczenie, sport - turystyka wypoczynkowa, lecznicza, sportowa PSYCHICZNI: Ucieczka od codziennej izolacji, rozrywka, pęd do przeżyć - turystyka nastawiona na wrażenia, przeżycia np. turystyka oświatowa, wypoczynkowa i klubowa INTERPERSONALNI: Od...

Kryteria klasyfikacji rynku nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Kryteria klasyfikacji rynku nieruchomości Kryteria Rynek nieruchomości Cechy rynku nieruchomości Przedmiot wymiany Element rynku kapitałowego Element rynku produktów inwestycyjnych Element rynku usług konsumpcyjnych Element rynku usług produkcyjnych Zasięg geograficzny Rynek lokalny O charak...

Rynek nieruchomości - definicja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1246

Rynek nieruchomości - ogół transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości oraz warunków umożliwiających przeprowadzenie tych transakcji (Dasso, Ring 1989r.). Rynek nieruchomości - ogół warunków, w których odbywa się ...

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Wypis i wyrys z rejestru gruntów Wypis zawiera: numer działki położenie powierzchnię rodzaj użytków właściciela Wyrys kopia mapy ewidencyjnej Cechy ewidencji: jawność powszechność jednolitość danych Mapy wielkoskalowe : dla celów technicznych do 10 tys i wyżej Mapa topograficzna: 1:, 5000, 1...

Zróżnicowanie dochodów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Zróżnicowanie dochodów (wynagrodzeń) zależy m.in. od: Miejsce zamieszkania Województwa: max. Mazowieckie, min. Podkarpackie Wieś: min. Małe i średnie miasto, max. Duże miasto Sektora i działu zatrudnienia Publiczny/prywatny Działu gospodarki (sekcji PKD) Wskaźnik na gruncie