Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 296

Geografia osadnictwa - morfologia osiedli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

GEOGRAFIA OSADNICTWA - nauka zajmująca się rozmieszczeniem i strukturą historycznie ukształtowanych osiedli oraz związanych z nimi urządzeniami trwałymi Przedmiotem badań są dwa składniki tworzące osiedla: społeczny - czyli pewna zb...

Koncentryczny model Burgessa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

Koncentryczny model Burgessa 1) Powstał na podstawie badań empirycznych z Chicago - wyróżnia 5 stref o różnej specjalizacji - podstawowy czynnik kształtujący strukturę przestrzenną miasta jest odległość od centrum - model pojawił się w 1925 roku Strefa 1 Pierwsza strefa to centrum układu gdzi...

Zróżnicowanie planów miast w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Plany miast regularnych w Polsce wykazują pewne zróżnicowanie: Układy proste → siatka szachownicowa, prostokątna Układy złożone regularne z szachownicową lub prostokątną siatką ulic łączące cechy wcześniejszych i nowych układów np. Kraków, Poznań, Wrocław układy zespolone, złożone z dwóch lub wię...

Relacje miasto - zaplecze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Relacje miasto - zaplecze - miasto powiązane jest z większym obszarem niż zajmuje - strefa oddziaływania miasta - na podstawie zasięgu działalności miasta - zasięg określa się na podstawie przepływu osób, kapitału czy informacji np. rozmowy telefoniczne - w zależności od badanej funkcji miasto b...

Typy osiedli wiejskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1575

TYPY OSIEDLI WIEJSKICH kryterium morfogenetyczne (uwzględnia kształt osiedla, rozplanowanie i pochodzenie wsi) wsie skupione (zwarte) okolnica owalnica ulicówka wielodrożnica widlica szeregówka wieś współczesna wsie rozwleczone (wsie skupione z domieszką wsi rozwleczonej) łańcuchówka rz...

Baza towarzysząca

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2730

Baza towarzysząca: Urządzenia umożliwiające turystom korzystanie z walorów turystycznych danego obszaru np. wyciągi narciarski, kolejki gondolowe, kolejki krzesełkowe, wypożyczalnie sprzętu. Urządzenia ułatwiające uprawienia turystyki np. biura podróży, informacje turystyczne. Urządzenia rozrywkow...

Turystyka zrównoważona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Koncepcja turystyki zrównoważonej - respektowanie wartości kulturowych, społecznych i przyrodniczych obszaru, w którym turyści przebywają, respektowanie ochrona zasobów naturalnych i kulturowych, szacunek dla tożsamości, tradycji i stylu życia społeczności lokalnych przy jednoczesnym wykorzystywani...

Zależności izomorficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

Zależności izomorficzne : Izomorfizm; położenia - wraża sens rozmieszczenia przestrzennego, który jest zrozumiany jako relacja między znakami na mapie a odpowiednimi faktami, zjawiskami i obiektami w rzeczywistości. postaci - odnosi się do samy...

Cel II rzędu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Cel II rzędu Ochrona środowiska i wytworów jego działalności przed wszelka agresja dla zapewnienia rozwoju biologicznego Tworzenie warunków racjonalnego gospodarowania dla podmiotów gospodarczych Osiągniecie możliwie wysokiego ...

Realizacja celów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Realizacja Celów: -poprawiamy efektywność gospodarowania, czyli tworzymy warunki dla inwestycji -stwarzamy warunki przyciągające zaawansowane technologicznie firmy, przedsiębiorców, unowocześniamy i de wersyfikujemy gospodarkę(czyli wprowadzamy nowe, dotąd nieznane i nie praktykowane przedsiębior...