Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 173

Zagospodarowanie przestrzenne gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -studium powinno się opracowywac przed przystapieniem do sporządzania planu -opracowanie i uchwalenie studium jest obowiązkowe -studium nie jest aktem prawnym obowiązującym mieszkancow i podmioty gospodarcze -studium jest akte...

Środowisko życia człowieka jako przedmiot gospodarki przestrzennej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Środowisko życia człowieka jako przedmiot gospodarki przestrzennej Antroposfera- miejsce największej ingerencji człowieka w przyrodę i największej integracji człowieka z przyroda, największa intensywność występowania elementów antropogenicznych Ogólny model systemu środowiska człowieka: S ={xi,xj, ...

Teoria biegunów wzrostu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Teoria biegunów wzrostu -ośrodki/ centra wzrostu -brak równowagi w rozwoju gospodarczym- rozwój ma charakter spolaryzowany -jednostki wzrostu -biegun wzrostu -polaryzacja Charakter spolaryzowany - oznacza istnienie obszarów bogatych w sąsiedztwie obszarów biednych Jednostki wzrostu oznacza obe...

Terytorialny System Społeczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

Terytorialny System Społeczny [TSS] •Miedzy tym modelem a poprzednim zachodzi podobieństwo, niezależnie który zastosujemy traktujemy go jako całość. •Granice TSS wyznaczają gmina , województwo, kraj, powiat ← są to jednostki terytorialne • Terytorium - to obszar określony granicami, zamieszkiwany...

Ustawa z 27 marca 2003r

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

Ustawa z 27 marca 2003r na poszczególnych szczeblach wyróżnia się: 1. Szczebel krajowy(koncepcja polityki przestrzennej zagospodarowania kraju) -jest zapisem głównych kierunków polityki -jest wizją pełniąca strategiczne i koncepcyjne plany zagospodarowania przestrzennego, -posiada wyraźnie polity...

Zadania wojewodzkie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

ZADANIA WOJEWODZKIE - mniejsza siła władztwa niż w gminie -podstawowy dokument na szczeblu wojewódzkim to Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa[P.Z.P.W] jest bardzo ogólny , każde województwo ma ten plan, jest ogólny model zagospodarowania regionu -plan ten uwzględnia tylko podstawowe e...

Miasta późnośredniowieczne w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

Miasta późnośredniowieczne w Polsce to okres od XIII do XV wieku. W tym czasie wprowadzono w Polsce nową organizację prawną miasta jaką było prawo magdeburskie i prawo lubeckie. Charakteryzowały się regularnym układem ortogonalnym. Rynek by...

Poziom gospodarczy i struktura zatrudnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176

Poziom gospodarczy - oznacza w jakim procesie rozwoju gospodarczego znajduje się obecnie dany kraj. Struktura zatrudnienia - określenie w jakich sektorach i w jakich liczbach pracują ludzie. Wraz ze zmianami gospodarczymi Polski zmi...

Teoria bazy ekonomicznej miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 693
Wyświetleń: 5005

Teoria bazy ekonomicznej miast - wyjaśnia wzrost miasta w kategoriach podziału gospodarki miejskiej na dwa składniki, opiera się na założeniu, że ludność pracująca w mieście składa się w dwóch podstawowych grup: Egzogeniczna - (zewnętrzna), ludność, która poprzez swoją działalność ukierunkowana jes...

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu to zbiór informacji o jej przeznaczeniu, o możliwościach zagospodarowania naszej działki i doprowadzenia mediów. Warunki zabudowy, w skrócie WZ, otrzymuje się w Wydziale Architektury w Urzędzie Gminy. Aby je uzyskać należy złożyć do Wydziału Architektury w...