Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 172

Dyfuzja innowacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1554

DYFUZJA INNOWACJI Proces dyfuzji→ rozprzestrzenianie się Najpierw: dyfuzja informacji Potem: dyfuzja innowacji Charakter dyfuzji: 1)Przenoszący się (epidemiczny) 2)Hierarchiczny (kaskadowy) Typy dyfuzji: Ekspansywne Proces rozprzestrzeniania się innowacji z ośrodka A do B może rozprzestrzeniać ...

Modele użytkowania ziemi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Dzisiaj stosujemy 3 modele: Modele przestrzennego użytkowania ziemi Ten model opisuje dwa uwarunkowania: Zewnętrzne- odległość rynku zbytu, popyt na rynku, interwencja państwa, zasoby siły roboczej Wewnętrzne- zasobność gospodarstwa w kapitał, techniczne uzbrojenie, sposób produkcji, wielkość go...

Hierarchia celów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

HIERARCHIA CELÓW 1.Sposób formułowania celów : -musimy uporządkować wzajemne relacje miedzy poszczególnymi celami(np. cel I rzędu rozkłada się na cele II rzędu itd.) -cele maja być autonomiczne(nie mogą być łączne i wchodzić w swoje kompetencje) Żeby zachować autonomiczność formułujemy: - jede...

Interakcyjny model systemowy sfer życia człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Interakcyjny model systemowy sfer życia człowieka Punktem odniesienia są tu sfery życia człowieka, Interakcyjny model systemowy sfer zycia człowieka jest modyfikacja modelu interakcyjnego systemu przyroda -człowiek. Poniższe sfery życia są ze sobą ściśle powiązane, a ich stymulatorem jest człowiek ...

Model Briana Mc'Loughlina

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

MODEL BRIANA MC' LOUGHLINA Sekwencyjne etapy: Wyznaczanie celów. -ocena stanu istniejącego -zbadanie potrzeb społeczeństwa -wyznaczanie celów 2. Określenie dróg realizacji celów - wyznaczanie drogi realizacji celów - o sposobach realizacji celów zadecydują możliwości techniczne, finansowe, orga...

Model Petera Hagetta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1470

MODEL PETERA HAGETTA Jest to model matematyczny stąd jest stosowany rzadziej. Etapy sekwencyjne(czyli stosowane tylko po kolei, jeden po drugim): Wyznaczanie celów planowania- modele strategiczne -obiektywne sformułowanie priorytetów, celów -zastosowanie matematycznego aparatu Określenie granic j...

Obecne czynniki lokalizacji przedsiębiorstw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Obecne czynniki lokalizacji przedsiębiorstw dziela się na 2 grupy: Czynniki o charakterze makroekonomicznym Dotyczy sytuacji politycznej w kraju, sytuacji gospodarczej, bodzce dla inwestorow, cena sily roboczej, jej jakość i kwalifikacje, Czynnikami lokalizacji są: -ekonomiczny rachunek -poziom...

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - Obszar metropolital...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - sporządzenie dokumentu przez organy samorządu wojewódzkiego dla obszaru wojewódzkiego, -plan ten musi uwzględniać ustalenia strategii rozwoju województwa Zakres rzeczowy planu obejmuje: -podstawowe elementy sieci osadniczej województwa -system ...

Przestrzeń geodezyjna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1463

PRZESTRZEN GEODEZYJNA Przedmiotem gospodarki przestrzennej jest obszar (wycinek skorupy ziemskiej), który charakteryzuja jego wymiary geodezyjne: +długość i szerokosc geograficzna, 3D +wysokość geograficzna Powierzchnia - chara...

Relacje nadrzędności dokumentów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Relacje nadrzędności/podrzędności w/w dokumentów: -gmina jest niezwykle istotna, bo to na jej obszarze jest realizowana faktyczna gospodarka przestrzenna -w planach wojewódzkich należy uwzględnić założenia koncepcji polityki przes...